MEZARLIK (TDK)

Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik, tahtalıköy, mezaristan: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.

Mezarlık kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi A , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖMÜ Nedir?

Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define.

GÖMÜT Nedir?

Mezar, metfen, kabir, makber, sin.

GÖMÜTLÜK Nedir?

Mezarlık.

KABRİSTAN Nedir?

Mezarlık.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

MAHAL Nedir?

Yer, yöre, °mevzi.

MAHALLE Nedir?


1 . Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri: "Mahallemizin bunca yıllık kasabı, bakkalı bir gece yok oldular."- N. Cumalı.
2 . Bu parçalarda oturan insanlarin tamamı.

MEZAR Nedir?

Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt: "Mezar, tabuta yakın yerdeymiş ve cenaze dilencilerle kalabalıklaşmıştı."- M. Ş. Esendal.

MEZARLIK Nedir?

Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik, tahtalıköy, mezaristan: "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı."- S. F. Abasıyanık.

SİNLİK Nedir?

Mezarlık.

SONRA Nedir?


1 . Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı: "Hadi sen git yağmur bastırmadan ben sonra gelirim."- A. İlhan.
2 . Daha uzak ve ileri bir yerde: "Bahçeden sonra geriye dönerek biraz da sokaklarda dolaştık."- R. N. Güntekin.
3 . Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz: "Evvela arabada, sonra sundurmada uyuyup dinlendiğime fena etmiştim."- R. N. Güntekin.
4 . Yoksa, aksi hâlde: "Tembellik etmesin, sonra sınıfta kalır."- .
5 . isim Arkadan gelen bölüm veya zaman: "Bunun sonrası yok. Bu işi sonraya bırakmamalı."- .

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

TAHTALI Nedir?


1 . Tahtası olan.
2 . Tahtalı güvercin.

A E I K L M R Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Mezarlık,

7 Harfli Kelimeler

Kremalı, Meraklı,

6 Harfli Kelimeler

Kamerı, Lazıme, Mızrak, Reklam, Zamklı, Zekalı, Zırlak,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Amelı, Azlık, Emlak, Emraz, Erzak, Irmak, Kalem, Kalım, Kamer, Karlı, Kazıl, Kazım, Kelam, Kemal, Kılma, Kırma, Kızma, Krema, Lazer, Lazım, Lezar, Marke, Merak, Mezar, Mezra, Rakım, Zamlı,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Aklı, Alem, Alık, Alım, Amel, Arık, Arız, Arlı, Azık, Elma, Irak, Kale, Kame, Kare, Karı, Kazı, Keza, Kral, Krem, Lake, Lame, Mark, Mazı, Meal, Mera, Rakı, Razı, Rıza, Zamk, Zeka, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Arı, Ark, Arz, Azı, Ela, Elk, Erk, Eza, Ira, Irk, Irz, Kal, Kam, Kar, Kaz, Kel, Kem, Ker, Kez, Kıl, Kır, Kız, Lak, Lam, Laz, Mal, Ram, Zam, Zar, Zem, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Az, Ek, El, Em, Er, Ke, La, Le, Me, Ra, Re, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.