MEYVECİLİK (TDK)


1 . Meyve yetiştirme işi.
2 . Meyve alıp satma işi.

Meyvecilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi K . Başı M sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

YETİŞTİRME Nedir?


1 . Yetiştirmek işi.
2 . Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse.

C E E K L M V Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Meyvecilik,

8 Harfli Kelimeler

Meyvelik, Yemcilik, Yivlemek,

7 Harfli Kelimeler

Civelek, Evcilik, Eylemci, İkileme, Kevelci, Kimyevi, Meyveci, Meyveli, Yemekli, Yivleme,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi, Cemile, Ekilme, Emekli, İkilem, İlkeci, İlmiye, İyelik, Keleci, Kelime, Lekeci, Melike, Yelmek, Yemlik,

5 Harfli Kelimeler

Cemil, Cilve, Ekici, Ekili, Eklem, Elcik, Elmek, Emcek, Emcik, Emici, Emlik, Evcek, Evcik, Evcil, Eviye, Evlek, Evlik, Eylem, İklim, İlmek, İlmik, İmece, İmlek, İmlik, İvmek, İyice, Kelem, Kevel, Kilim, Levye, Melce, Melek, Melik, Mevki, Meyil, Meyve, Vekil, Yelek, Yelme, Yelve,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cemi, Ecel, Ekim, Ekli, Ekme, Elci, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Evce, Evci, Evli, İlik, İlim, İlke, İlme, İvme, Kele, Keme, Kile, Kimi, Kivi, Leke, Lice, Lime, Meke, Veli, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, Eke, Elk, İki, İle, İlk, İye, İyi, Kel, Kem, Kil, Kim, Ley, Lim, Mey, Mil, Yek, Yel, Yem, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Em, Ev, Ey, İl, İm, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.