MEYVECİ (TDK)

Meyve yetiştiren veya satan kimse, yemişçi.

Meyveci kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi V , beşinci harfi E , altıncı harfi C , yedinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEYVE Nedir?


1 . Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş.
2 . mecaz Ürün, sonuç, kâr: "Mektebimizin şapirografla basılan haftalık Fidan'ında, en güzel meyve benim imzamdır."- Y. Z. Ortaç.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YEMİŞ Nedir?


1 . Meyve: "Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım."- B. Felek.
2 . halk ağzında İncir.

YEMİŞÇİ Nedir?

Yemiş satan kimse: "Yemişçiler dükkânlarını meyvelerle süslüyorlar."- S. F. Abasıyanık.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

C E E M V Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Meyveci,

6 Harfli Kelimeler

Cemevi,

5 Harfli Kelimeler

Eviye, İmece, Meyve, Yemci, Yevmi,

4 Harfli Kelimeler

Cemi, Evce, Evci, İvme, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Cem, Cim, Ece, İye, Mey, Yem, Yiv,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Em, Ev, Ey, İm, Me, Mi, Ve, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.