MEYLETMEK (TDK)


1 . Eğilmek.
2 . mecaz Gönül vermek.

Meyletmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi T , yedinci harfi M , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EĞİLME Nedir?


1 . Eğilmek işi: "İstese bile kendisini veremiyor, belirsiz bir tiksinti o yöne eğilmesini engelliyordu."- A. İlhan.
2 . matematik Bir doğrunun, bir başka doğruya veya düzleme göre eğik olması.
3 . fizik Yerin manyetik alanında bulunan serbest mıknatıslı bir iğnenin doğrultusu ile yatay düzlem arasındaki açı.

EĞİLMEK Nedir?


1 . Belirli bir yönle açı oluşturacak bir durum almak, bir yöne doğru çarpılmak:, dikliğini kaybetmek: "Sofraya pilav gelince Aziz eğilerek kokladı."- C. Uçuk.
2 . İnsan, bir işi yapmak için belini eğmek: "Tenis oynarken yüz çeşit çeviklikler içinde eğilir, kalkar, sıçrar, koşar."- R. H. Karay.
3 . mecaz Başkasının baskısını veya egemenliğini benimsemek, kabul etmek: "Türk eğilmez."- .
4 . (-e), mecaz Bir işi önemseyip ele almak: "Bir yandan ayrıntılara eğilirken, bir yandan da bunları alaylı bir süzgeçten geçirir."- S. Birsel.

GÖNÜL Nedir?


1 - Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi yürekte varsayılan duygu kaynağı.
2 - İstek, °arzu.
3 - Aşk.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

E E E K L M M T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Meyletmek,

8 Harfli Kelimeler

Memleket, Meyletme, Yemlemek,

7 Harfli Kelimeler

Ekletme, Eletmek, Emlemek, Eylemek, Melemek, Tekleme, Yemleme,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Eletme, Emleme, Eyleme, Keleme, Meleke, Meleme, Meltem, Teleke, Teleme, Yeleme, Yelmek, Yeltek, Yetmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Emmek, Etmek, Eylem, Kelem, Melek, Tekel, Tekme, Telek, Telem, Temek, Temel, Teyel, Yelek, Yelme, Yemek, Yetke, Yetme,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Emet, Emme, Etek, Etme, Kele, Keme, Kete, Leke, Meke, Meme, Teke, Yeke, Yele, Yeme,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Kel, Kem, Ket, Ley, Met, Mey, Tek, Tel, Tem, Yek, Yel, Yem,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Et, Ey, Ke, Le, Me, Te, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.