MEVZİLENMEK (TDK)

Mevziye yerleşmek, mevziye girmek.

Mevzilenmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi Z , beşinci harfi İ , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi E , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİRME Nedir?

Girmek işi: "Fatoş'un içeri girmesiyle sabahtan beri esen kederli havanın dağılması bir oldu."- S. F. Abasıyanık.

GİRMEK Nedir?


1 . Dışarıdan içeriye geçmek: "İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamıştı."- H. Taner.
2 . Sığmak: "Elim bu eldivene girmiyor."- .
3 . Katılmak, iltihak etmek: "Bugün edebiyat imtihanına girdim."- Y. Z. Ortaç.
4 . Almak, fethetmek: "Ordularımız İstanbul'a girdiler."- M. Ş. Esendal.
5 . İncelemek, ayrıntılara inmek.
6 . Girişmek, başlamak: "Kaçırdım gene ipin ucunu, bir türlü konuya giremiyorum."- N. Ataç.
7 . Bulaşmak: "Koyunlara kelebek hastalığı girdi."- .
8 . (nsz) Zaman anlamlı kavramlar için gelmek: "İlkbahar girdi."- .
9 . (nsz) Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.
10 . Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek: "Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu."- Ö. Seyfettin. 1
1 . İyice anlamak, iyice bilmek. 1
2 . Kavgaya tutuşmak. 1
3 . Başlamak. 1
4 . Erişmek, ulaşmak: "Yirmisine girdi."- . 1
5 . Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak. 1
6 . Yazılmak, başlamak: "Okula girdi."- . 1
7 . Yemek yemek.

MEVZİ Nedir?


1 - Yer. °mahal.
2 - Bir askeri birliğin yeri ya da bu birlik tarafından ele geçirilen bölge.

YERLEŞME Nedir?


1 . Yerleşmek işi: "Emektar makinenin tozlarını silip masaya yerleşmeye karar verdim."- Ç. Altan.
2 . Yerleşim alanı veya merkezi: "Boğaziçi köyleri, İstanbul'la ancak deniz yoluyla bağlanan, kopuk yerleşmelerdi."- A. Boysan.

YERLEŞMEK Nedir?


1 . Yerine iyice oturmak, yerinde sabit olmak: "Bu taş buraya adamakıllı yerleşmiş."- .
2 . Yer bulup oturmak: "Arabaya, birbirine sıkışarak yerleştiler."- S. F. Abasıyanık.
3 . Çalışmak üzere bir iş yerine başlamak: "Oğlu bankaya yerleşmiş."- .
4 . Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak: "Rıza böylece ahırın üst katındaki dairesine yerleşti."- H. Taner.
5 . (nsz) Eşyayı yerli yerine koymak: "Taşındık, ama daha yerleşemedik."- .
6 . Rahat bir biçimde oturmak: "Koltuğa iyice yerleşti."- .
7 . (nsz), mecaz Yaygın duruma gelmek, tutunmak: "Demokrasinin ne suretle yerleşip kalabileceği hakkında garip fikirleri vardır."- H. E. Adıvar.
8 . (nsz, -e), mecaz Alışılmak, kullanılır olmak: "Birtakım yeni kelimeler zamanla yerleşiyor."- .
9 . Sınav sonucuna göre herhangi bir eğitim kurumunda okumaya hak kazanmak, okumaya başlamak.

E E E K L M M N V Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Mevzilenmek,

10 Harfli Kelimeler

Mevzilenme,

9 Harfli Kelimeler

Minelemek, Zevklenme,

8 Harfli Kelimeler

Enikleme, Evlenmek, İnekleme, İzlenmek, Mineleme,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Elenmek, Emilmek, Emlemek, Evlenme, Ezilmek, İlenmek, İmlemek, İnlemek, İzlemek, İzlenme, Melemek, Menzile, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Elemek, Elenme, Emekli, Emilme, Emleme, Enemek, Ezilme, İlenme, İmleme, İnleme, İzleme, Keleme, Kelime, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Menzil, Mevize, Zevkli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emmek, Emzik, Eneme, Eneze, Enlem, Enzim, Evlek, Evlik, Ezine, Ezmek, İlmek, İmlek, İnmek, İvmek, İzlek, İzlem, Kelem, Kevel, Keven, Liken, Melek, Melez, Melik, Mevki, Mevzi, Nemli, Nezle, Nikel, Vekil, Vezin, Vezne, Zelve, Zemin,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emme, Emmi, Enek, Enez, Enik, Enli, Evin, Evli, Ezel, Ezik, Ezme, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İvme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link, Meke, Meme, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nev, Nim, Zem, Zen, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Ev, İl, İm, İn, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Ve, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.