MEVSUF (TDK)


1 . Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş.
2 . isim, dil bilgisi Sıfat tamlamasında tamlanan.

Mevsuf kelimesi baş harfi M son harfi F olan bir kelime. Başında M sonunda F olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi F . Başı M sonu F olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BELİ Nedir?

Evet.

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

İSİM Nedir?


1 - Ad.
2 - Kişi, insan.

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

NİTELİK Nedir?


1 . Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş."- A. İlhan.
2 . Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.
3 . felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TAMLAMA Nedir?


1 . Bir adın başka bir ad, zamir veya sıfatla birlikte oluşturduğu kelime grubu, terkip: Evin kapısı. Bizim evimiz. Karlı dağlar gibi.
2 . Tamamlama.

TAMLANAN Nedir?

Tamlamada anlamı belirtilen, açıklanan ad, belirtilen, mevsuf: Evin önü. Öğretmenin kâhyası. Elma ağacı. Yeşil kitap gibi.

E F M S U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mevsuf,

3 Harfli Kelimeler

Fes, Sem,

2 Harfli Kelimeler

Em, Es, Ev, Fe, Me, Se, Su, Uf, Us, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.