MEVRUT (TDK)

Gelen, gelmiş: "Dâhiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte."- Atatürk.

Mevrut kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi T . Başı M sonu T olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AZİM Nedir?

Bir işteki engelleri yenmede kesin karar.

AZİMET Nedir?

Gidiş.

BİLDİRİ Nedir?


1 . Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklerasyon, manifesto: "Sonra elçiler için ikinci bir bildiri yazdık."- F. R. Atay.
2 . Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ.

BİLDİRİLMEK Nedir?

Bildirme işine konu olmak, duyurulmak, haber verilmek: "Bu kongreye iki murahhas talep ediliyor ve birtakım tedbirler icrası bildiriliyordu."- Atatürk.

DAHİ Nedir?

Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan (kimse) öke.

GELE Nedir?

Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar: "Yine gele attın."- .

GELEN Nedir?


1 . Gelme işini yapan (kimse veya nesne).
2 . fizik Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

MEVRUT Nedir?

Gelen, gelmiş: "Dâhiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte."- Atatürk.

NEZARET Nedir?


1 - Bakma, gözetme.
2 - Bakanlık.
3 - Görü.
4 - Gözaltı, gözetim.
5 - Denetim, °kontrol.

TELGRAF Nedir?


1 . İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni: "Hareketimiz, hiçbir tarafa telgrafla bildirilmeyecekti."- Atatürk.
2 . Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt: "Dün, telgrafla sıhhatinizi sormak için kasabaya inmiştim."- R. N. Güntekin.

E M R T U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mevrut, Vermut,

5 Harfli Kelimeler

Mevut,

4 Harfli Kelimeler

Mert, Mevt, Murt, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Met, Mut, Ret, Rum, Tem, Ter, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, Ev, Me, Re, Te, Tu, Ur, Ut, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.