MEVHİBE (TDK)

Bağış, vergi, ihsan: "Bu, sanatımın bana bahşettiği bir mevhibedir."- S. F. Abasıyanık.

Mevhibe kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi V , dördüncü harfi H , beşinci harfi İ , altıncı harfi B , yedinci harfi E . Başı M sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞI Nedir?

Büyü.

BAĞIŞ Nedir?

Bağışlanan şey, yardım, hibe, teberru.

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

İHSAN Nedir?


1 . İyilik etme, iyi davranma.
2 . Bağışlama, bağışta bulunma.
3 . Bağışlanan şey, kayra, lütuf, inayet, atıfet: "Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu."- H. E. Adıvar.
4 . Karşılık beklemeden yapılan yardım, iyilik.

MEVHİBE Nedir?

Bağış, vergi, ihsan: "Bu, sanatımın bana bahşettiği bir mevhibedir."- S. F. Abasıyanık.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

VERGİ Nedir?


1 . Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para: "Önce vergiyi kolay tahsil etmenin vesilesini hazırlasınlar."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik.

B E E H M V İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mevhibe,

6 Harfli Kelimeler

Behime,

5 Harfli Kelimeler

Vehim,

4 Harfli Kelimeler

Ehem, Hibe, İvme,

3 Harfli Kelimeler

Ebe, Hem,

2 Harfli Kelimeler

Be, Eh, Em, Ev, He, İm, Me, Mi, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.