METRELİK (TDK)

Uzunluğu herhangi bir metre olan: "Üç metrelik kumaş."- .

Metrelik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

METRE Nedir?


1 . Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi: "İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum."- R. H. Karay.
2 . Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

METRELİK Nedir?

Uzunluğu herhangi bir metre olan: "Üç metrelik kumaş."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

E E K L M R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kertilme, Kirletme, Metrelik,

7 Harfli Kelimeler

Ektirme, Eritmek, İletmek, Kemerli, Mertlik, Metelik, Tekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Emekli, Erimek, Eritme, Etkime, İletme, Kelime, Kerime, Kertme, Melike, Mertek, Metrik, Tekmil, Temlik, Terlik, Termik,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Elmek, Emlik, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Etlik, Etmek, İlmek, İmlek, İrkme, İtmek, Kelem, Keler, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Kerte, Kerti, Kiler, Kitle, Liret, Litre, Melek, Melik, Merek, Meret, Metil, Metre, Remel, Remil, Rimel, Tekel, Teker, Tekil, Tekir, Tekli,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Erek, Erik, Eril, Erim, Erke, Erme, Erte, Etek, Eter, Etik, Etil, Etki, Etli, Etme, İlke, İlme, İtme, Kele, Keme, Kere, Kete, Kile, Krem, Leke, Liet,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Eti, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lim, Lir, Met, Mil, Mir, Mit, Ret, Tek, Tel, Tem, Ter, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Et, İl, İm, İt, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.