METRAJLI (TDK)

Herhangi bir metre uzunluğunda olan: "Kısa metrajlı filmler yaklaşık 300-600 m'den uzun olurlar."- .

Metrajlı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi J , yedinci harfi L , sekizinci harfi I . Başı M sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FİLM Nedir?


1 . Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.
2 . sinema Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü.
3 . sinema Sinemalarda gösterilen eser.
4 . Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

METRAJLI Nedir?

Herhangi bir metre uzunluğunda olan: "Kısa metrajlı filmler yaklaşık 300-600 m'den uzun olurlar."- .

METRE Nedir?


1 . Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi: "İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum."- R. H. Karay.
2 . Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

YAKLAŞIK Nedir?

Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî: "Yaklaşık bir hesap. Yaklaşık bir sayı."- .

A E I J L M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Metrajlı,

6 Harfli Kelimeler

Marjlı, Metraj, Termal,

5 Harfli Kelimeler

Amelı, Artım, Iltar, Martı, Metal, Tarım, Tımar,

4 Harfli Kelimeler

Alem, Alet, Alım, Altı, Amel, Arlı, Artı, Atel, Atıl, Atım, Atlı, Elma, Erat, Jale, Lame, Malt, Marj, Mart, Meal, Mera, Mert, Meta, Rate, Tela, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Alt, Arı, Art, Ate, Ela, Ira, Jel, Jet, Lam, Mal, Mat, Met, Ram, Ret, Tal, Tam, Tar, Tel, Tem, Ter, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, At, El, Em, Er, Et, Je, La, Le, Me, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.