METRAJ (TDK)


1 . Metre olarak uzunluk.
2 . Metre ile ölçme.

Metraj kelimesi baş harfi M son harfi J olan bir kelime. Başında M sonunda J olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi J . Başı M sonu J olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

METRE Nedir?


1 . Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi: "İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum."- R. H. Karay.
2 . Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

ÖLÇME Nedir?

Ölçmek işi.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

UZUNLUK Nedir?


1 . Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.
2 . matematik İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.
3 . Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı: "Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir."- H. R. Gürpınar.
4 . Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği.
5 . Süre yönünden uzun olma durumu.

A E J M R T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Metraj,

4 Harfli Kelimeler

Erat, Marj, Mart, Mera, Mert, Meta, Rate, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Art, Ate, Jet, Mat, Met, Ram, Ret, Tam, Tar, Tem, Ter,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, At, Em, Er, Et, Je, Me, Ra, Re, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.