METALSİ (TDK)

Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit.

Metalsi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi S , yedinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ELEM Nedir?

Acı, üzüntü, dert, keder: "... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ELEME Nedir?


1 . Elemek işi, eliminasyon.
2 . spor Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

ELEMENT Nedir?

Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde: "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."- .

FİZİKSEL Nedir?


1 . Fizikle ilgili olan.
2 . Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki: "Fiziksel imkânsızlık."- .

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

MADENSİ Nedir?


1 . Maden gibi olan.
2 . isim, kimya Metalsi.

META Nedir?


1 - Mal, ticaret malı.
2 - Elde bulunan varlık, sermaye.

METAL Nedir?


1 . Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, metal.
2 . Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

METALOİT Nedir?

Metalsi.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A E L M S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Metalsi,

6 Harfli Kelimeler

Lamise, Melisa, Mesail, Temsil, Teslim, Timsal,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Elmas, Email, Emsal, Emtia, İmale, İsale, İslam, İsmet, İstem, Lemis, Liste, Maile, Melas, Mesai, Metal, Metil, Metis, Milas, Milat, Misal, Misel, Salim, Selam, Selim, Semai, Silme, Sitem, Talim, Teali, Telis, Telsi, Temas,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amit, Asil, Asit, Asli, Atel, Elim, Elit, Elma, Elti, Esim, Esma, Etil, Etli, İlam, İlme, İmal, İmla, İsal, İtme, Lame, Liet, Lime, Lise, Mail, Mali, Malt, Meal, Mest, Meta, Miat, Salt, Sami, Sema, Semt,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Asi, Ast, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İma, İsa, İta, Lam, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Met, Mil, Mis, Mit, Sal, Sam, Sel, Sem, Set, Sim, Sit, Tal, Tam, Tas, Tel, Tem, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, As, At, El, Em, Es, Et, İl, İm, İs, İt, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.