MESLEKTAŞ (TDK)

Aynı meslekten olanlardan her biri: "Avrupa'daki yeni tıp hareketlerini, bazı meslektaşlar gibi büsbütün ihmal etmiş değilimdir."- R. N. Güntekin.

Meslektaş kelimesi baş harfi M son harfi Ş olan bir kelime. Başında M sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi S , dördüncü harfi L , beşinci harfi E , altıncı harfi K , yedinci harfi T , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş . Başı M sonu Ş olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYNI Nedir?


1 - Başkası değil, yine o....
2 - Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
3 - Bir değerde, eşit, özdeş, tıpkı, °müsavi.
4 - Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan, eşit.

BAZI Nedir?


1 . Birtakım, kimi: "Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler."- Ö. Seyfettin.
2 . zarf Bazen: "Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BÜSBÜTÜN Nedir?

İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli: "Seçim günleri yaklaştıkça iki komşu da propaganda faaliyetini büsbütün artırdılar."- H. Taner.

DEĞİL Nedir?

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime: "Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu."- T. Buğra.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

İHMAL Nedir?

Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme, zamanında yapmama.

MESLEK Nedir?


1 . Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş: "Mesleği ile ilgili olanlar bir yana bırakılırsa çok az kitabı vardı."- T. Buğra.
2 . Uğraş.
3 . felsefe Öğreti.
4 . felsefe Dizge.
5 . eskimiş Çığır, okul, ekol: "Edebî meslekler."- .

MESLEKTAŞ Nedir?

Aynı meslekten olanlardan her biri: "Avrupa'daki yeni tıp hareketlerini, bazı meslektaşlar gibi büsbütün ihmal etmiş değilimdir."- R. N. Güntekin.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YENİ Nedir?


1 . Kullanılmamış olan, eski karşıtı: "Yeni giysi. Yeni ayakkabı."- .
2 . Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan: "Yeni haber. Yeni moda."- .
3 . En son edinilen: "Yeni eve taşındık."- .
4 . İşe henüz başlamış: "Yeni öğrenci. Yeni asker."- .
5 . O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan: "Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce."- .
6 . Tanınmayan, bilinmeyen: "Yeni imzalara rastlıyoruz."- .
7 . Daha öncekilerden farklı olan: "Yeni ihtiyaçlarımız var."- .
8 . zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden: "Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı."- Ç. Altan.

A E E K L M S T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Meslektaş,

7 Harfli Kelimeler

Aksetme, Ateşkes, Selamet,

6 Harfli Kelimeler

Kestel, Lateks, Maktel, Mesela, Meslek, Meşale, Seklem, Şeamet, Telaşe, Teleks,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Amele, Eklem, Elmas, Elmek, Emlak, Emsal, Esame, Eslek, Esmek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşmek, Etmek, Etsel, Kalem, Kamet, Kasem, Kaset, Kelam, Kelem, Keles, Keleş, Kemal, Kesat, Kesel, Kesme, Ketal, Maket, Maske, Melas, Melek, Meles, Meleş, Mesel, Metal, Sekel, Sekme, Sekte,

4 Harfli Kelimeler

Akse, Alem, Alet, Amel, Atel, Ateş, Ekme, Elek, Elem, Elma, Emek, Emel, Emet, Esma, Esme, Eşek, Eşme, Etek, Etme, Kale, Kame, Kase, Kast, Kaşe, Kele, Keme, Kese, Kete, Klas, Lake, Lame, Laşe, Leke, Malt, Mask, Meal, Meke, Mest, Meşe, Meşk,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Alt, Ask, Ast, Aşk, Ate, Eke, Ela, Elk, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kat, Kel, Kem, Kes, Keş, Ket, Lak, Lam, Leş, Mal, Mas, Maş, Mat, Met, Sak, Sal, Sam, Sek, Sel, Sem, Set, Şak, Şal, Şat, Şek, Şem, Şet,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Aş, At, Ek, El, Em, Es, Eş, Et, Ke, La, Le, Me, Se, Şe, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.