MERSERİZE (TDK)


1 . Kimyasal bir yöntemle parlaklık verilmiş pamuk ipliği.
2 . sıfat Bu iplikle yapılan: "Merserize fanila."- .

Merserize kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi S , beşinci harfi E , altıncı harfi R , yedinci harfi İ , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi E . Başı M sonu E olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

FANİ Nedir?

İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.

FANİLA Nedir?


1 . Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı: "Nihat'ı birkaç fanila ile sımsıkı giydirerek bitişik odada, karyolaya oturttu."- P. Safa.
2 . sıfat Yumuşak yünden örülmüş veya dokunmuş, hafif ve gevşek (kumaş): "Fanila örtü."- .

İPLİK Nedir?


1 . Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri.
2 . Bu liflerin birlikte bükülmüş ve çekilmiş durumu: "İpek ipliği. Pamuk ipliği."- .
3 . Fasulye, bakla vb. sebzelerin veya bazı meyvelerin lifi.

KİMYASAL Nedir?

Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi: "Kimyasal birleşim."- .

PAMUK Nedir?


1 . Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium).
2 . Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.
3 . Bu tellerin işlenmiş biçimi: "Yaraya pamuk koydu."- .
4 . sıfat Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış: "Pamuk iplik. Pamuk bez."- .
5 . Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav.

PARLAKLIK Nedir?


1 . Parlak olma durumu, revnak: "Saçlar, vücut öldükten sonra da bir zaman canlı bir parlaklıkla dalga dalga büyümekte devam ederler."- R. N. Güntekin.
2 . mecaz İlgi ve dikkat çekici olma durumu.
3 . gök bilimi Bir ışık kaynağının verdiği ışığın, göz gibi bir alıcının üzerinde yaptığı etki.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

E E E M R R S Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Merserize,

6 Harfli Kelimeler

Erimez, Erseme, Eserme, Esirme, Esrime, Mesire, Semere,

5 Harfli Kelimeler

Erime, Ersiz, Eseme, Esire, Esmer, Meres, Mersi, Remiz, Resim, Resmi, Semer, Semiz, Serim, Serme, Sezme, Zerre,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, Ezme, Meri, Meze, Reis, Remi, Reze, Rize, Seme, Sere, Seri, Sezi,

3 Harfli Kelimeler

İrs, Mir, Mis, Sem, Ser, Sim, Siz, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Es, İm, İs, İz, Me, Mi, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.