MERKUM (TDK)


1 . Yazılmış.
2 . Adı geçen, az önce anılan (kimse).

Merkum kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi U , altıncı harfi M . Başı M sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANILAN Nedir?

Adı geçen, °mezkûr.

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

ÖNCE Nedir?


1 . Baştaki, geçmişteki bölüm, geçmiş zaman: "Demin söyledikleri bana sadece daha önce olup bitenleri düşündürdü."- T. Buğra.
2 . zarf (ö'nce) İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı: "Önce hep birlikte basın suçunu tarif edelim."- B. Felek.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

E K M M R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Merkum,

5 Harfli Kelimeler

Memur,

4 Harfli Kelimeler

Krem, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Erk, Kem, Ker, Kum, Kur, Mum, Rum,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Ke, Me, Re, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.