MERKEZSEL (TDK)

Merkezle ilgili, merkezde olan, merkezi oluşturan, °merkezi.

Merkezsel kelimesi baş harfi M son harfi L olan bir kelime. Başında M sonunda L olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi Z , yedinci harfi S , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi L . Başı M sonu L olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİ Nedir?


1 . İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk.
2 . kimya Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik.
3 . ruh bilimi Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.
4 . ruh bilimi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

MERKEZDE Nedir?

yolda, durumda.

MERKEZİ Nedir?

Merkezde olan, merkezi oluşturan, merkezsel.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

E E E K L M R S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ereksel, Ersemek, Esermek, Eslemek,

6 Harfli Kelimeler

Ekleme, Elemek, Elezer, Erseme, Eserme, Esleme, Keleme, Kemere, Kermes, Meleke, Merkez, Mesele, Meslek, Seklem, Semere, Sermek, Sezmek,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekser, Eleme, Elmek, Elzem, Ermek, Erzel, Eseme, Eslek, Esmek, Esmer, Ezmek, Kelem, Keler, Keles, Kemer, Kemre, Kerem, Keres, Kesel, Keser, Kesme, Kesre, Lerze, Melek, Meles, Melez, Merek, Meres, Mesel, Remel, Sekel, Sekme, Selek, Semer, Serme, Sezme, Zeker,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Elek, Elem, Emek, Emel, Erek, Erke, Erme, Eser, Esme, Esre, Ezel, Ezme, Kele, Keme, Kere, Kese, Krem, Leke, Meke, Meze, Reel, Reze, Sele, Seme, Sere, Zerk,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, Kel, Kem, Ker, Kes, Kez, Sek, Sel, Sem, Ser, Zem, Zer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Es, Ke, Le, Me, Re, Se, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.