Merkeziyetçilik

  1. [isim] Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik
  2. Bu görüşe dayanan yönetim biçimi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Merkeziyetçilik kelimesi baş harfi m son harfi k olan bir kelime.Başında m sonunda k olan kelimenin birinci harfi m , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi k , beşinci harfi e , altıncı harfi z , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi ç , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı m sonu k olan 15 harfli kelime.