MERKEZİLEŞMEK (TDK)

Merkez durumuna gelmek.

Merkezileşmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi E , altıncı harfi Z , yedinci harfi İ , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi Ş , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GELME Nedir?


1 . Gelmek işi.
2 . sıfat Gelmiş olan: "Avrupa'dan gelme bir televizyon."- .
3 . sıfat Yetişme: "İyi aileden gelme çocuk."- .
4 . fizik Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

GELMEK Nedir?


1 . Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak: "Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı."- B. S. Erdoğan.
2 . Geriye dönmek: "... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim."- N. Cumalı.
3 . Oturmaya, ziyarete gitmek: "Dün akşam amcamlar bize geldi."- .
4 . İsabet etmek: "Kurşun ayağına geldi."- .
5 . Varmak, ulaşmak: "Derslerin artık sonuna geldik. Telgraf geldi."- .
6 . Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek: "Eski çağlardan birçok anıt çağımıza kadar gelmiştir."- .
7 . Ortaya çıkmak, doğmak.
8 . Belli bir süre dolmak: "Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu."- N. Cumalı.
9 . Belli bir zamana ulaşmak.
10 . Kadar olmak: "Boyu ancak omzuna geliyor."- . 1
1 . Çıkmak, yönelmek: "Merak etme, ondan kimseye kötülük gelmez."- . 1
2 . İzlemek, takip etmek: "Çocuklar arkadan geliyordu."- . 1
3 . Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak: "Kahve Brezilya'dan geliyor."- . 1
4 . Katılmak, eklenmek: "Türkçede ekler kelimelerin sonuna gelir."- . 1
5 . Türemek. 1
6 . Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek: "Şimdi sözü burada kesip asıl konumuza gelelim."- . 1
7 . Sonuç çıkmak: "Bu davranışlardan ne gelir bilinmez."- . 1
8 . Dayanmak, tahammül etmek: "Birazcık üşütmeye gelmiyor, hemen hastalanıyor."- . 1
9 . Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak: "Kadri o adamlardandır ki iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez."- M. Ş. Esendal. "Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin."- R. H. Karay.
20 . (-e) Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek: "Dediğime geldiniz mi?"- . 2
1 . Etkisini herhangi bir biçimde göstermek: "Buranın havası iyi geldi. Burası bana çok sıcak geldi."- . 2
2 . Kazanılmak, sağlanılmak: "Çiftlikten onlara ayda beş yüz milyon lira gelir."- . 2
3 . Uymak: "Bu ayakkabı sana küçük gelir."- . 2
4 . Olmak, -e uğramak: "Felç gelmek. Başımıza bir bela geldi."- . 2
5 . Akmak: "Burnundan kan geldi. Musluktan su gelmiyor."- . 2
6 . Düşmek, rast gelmek: "Buraya ışık gelmiyor."- . 2
7 . Görünmek, sanılmak: "Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi."- H. Taner. 2
8 . (-e) Uygun düşmek: "Caddelerde oturmaya gelmez."- Ö. Seyfettin. 2
9 . (-e) Başlamak, ortaya çıkmak.
30 . Mal olmak: "Bu bardakların tanesi yüz liraya geldi."- . 3
1 . Biriyle birlikte gitmek: "Ben İstanbul'a gidiyorum, benimle gelir misiniz?"- . 3
2 . Başlamak, ulaşmak: "Saati gelince söylerim. Öyle bir zaman gelecek ki..."- . 3
3 . İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil: "Uykusu gelmek."- . 3
4 . (yardımcı fiil) Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur: "Alışageldiğimiz bir anlamı vardı."- . 3
5 . -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar: "Görmezlikten gelmek. İşitmezlikten gelmek."- . 3
6 . Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar: "Yola gelmek. Meydana gelmek. Hatıra gelmek. Akla gelmek."- . 3
7 . ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil: "Baktıkça bakası gelmek. Yedikçe yiyesi gelmek."- . 3
8 . Herhangi bir sırada bulunmak: "Başta gelmek. Önde gelmek. Birinci gelmek."- .

MERKEZ Nedir?


1 . Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri.
2 . Bir işin öğretildiği yer: "Er eğitim merkezi."- .
3 . Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer: "İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Belirli bir yerin ortası: "Şehir merkezi."- .
5 . Polis karakolu: "Sizi merkezimize gönderip tevkif ettireceğim."- A. Gündüz.
6 . mecaz Biçim, tarz: "Çalışmaların, bu merkezdeyken durdurulması iyi olmadı."- .
7 . matematik Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası.
8 . matematik Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek: "Daire merkezi. Küre merkezi."- .

E E E E K K L M M R Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Merkezleşmek,

11 Harfli Kelimeler

Merkezlemek, Merkezleşme,

10 Harfli Kelimeler

Erkekleşme, Kemerlemek, Kemikleşme, Kemrelemek, Merkezleme, Şekerlemek,

9 Harfli Kelimeler

Emeklemek, Kemerleme, Kemreleme, Keşikleme, Kremlemek, Rezelemek, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Ekleşmek, Emekleme, Emzirmek, Eşelemek, Kekeleme, Kemerlik, Kemirmek, Kemrelik, Keşlemek, Kremleme, Meleşmek, Rezeleme, Şekerlik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Eklemek, Ekleşme, Ekşimek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Emzirme, Erişmek, Erkekli, Eşeklik, Eşeleme, Eşilmek, Eşlemek, Ezilmek, İmlemek, İşlemek, İzlemek, Kekleme, Kemerli, Kemirme, Keşleme, Melemek, Meleşme, Meşelik, Mezelik, Şekerim, Şekerli,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elezer, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Erimek, Erimez, Erişme, Eşelek, Eşilme, Eşleme, Ezilme, İmleme, İrkmek, İşemek, İşleme, İzleme, Kekeme, Keleme, Kelime, Kemere, Kemlik, Kerime, Leşker, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Merkez, Meşime,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Ekmek, Eleme, Elmek, Elzem, Emlik, Emmek, Emzik, Erime, Erkek, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Erzel, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Ezmek, İlmek, İmlek, İrkme, İşeme, İşlek, İşlem, İzlek, İzlem, Kekre, Kelek, Kelem, Keler, Keleş, Kelik, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erek, Erik, Eril, Erim, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Ezel, Ezik, Ezme, İlke, İlme, Keke, Kele, Keme, Kere, Kile, Klik, Krem, Kreş, Kriz,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, Erk, İle, İlk, Kek, Kel, Kem, Ker, Keş, Kez, Kik, Kil, Kim, Kir, Leş, Lim, Lir, Mil, Mim, Mir, Şek, Şem, Şer, Zem, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, Er, Eş, İl, İm, İş, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Re, Şe, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.