MERKANTİLİZM (TDK)

Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı artırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi.

Merkantilizm kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi Z , onikinci harfi M . Başı M sonu M olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

ARTI Nedir?


1 . Toplama işleminde + işaretinin adı, zait.
2 . sıfat, matematik Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif.
3 . mecaz Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza."- N. Meriç.

ÇALIŞAN Nedir?

Bir iş kolunda, bir kurumda görevli olan kimse.

DEĞER Nedir?


1 . Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör.
2 . Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha.
3 . Yüksek ve yararlı nitelik.
4 . Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.
5 . felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.
6 . matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.
7 . Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü.

DEĞERLİ Nedir?

Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli: "Hiç olmazsa susmanın ne kadar değerli olduğunu anlamışlardır."- M. Ş. Esendal.

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

İHRACAT Nedir?

Dışsatım.

İKTİSAT Nedir?


1 . Ekonomi.
2 . Tutum.

İTHAL Nedir?


1 - İçine alma.
2 - Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme.

İTHALAT Nedir?

Dışalım.

MADEN Nedir?


1 . Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.
2 . sıfat Bu mineralden yapılmış: "Maden kap."- .
3 . Maden ocağı veya maden işletmesi.
4 . mecaz Çok değerli şeyleri kapsayan kaynak: "Bu kütüphane bir madendir, değerini bilin."- .
5 . argo Uyuşturucu, esrar, eroin: "İstersen sana biraz maden vereyim de çek!"- O. C. Kaygılı.
6 . teklifsiz konuşmada Kolay ve iyi kazanç sağlayan iş veya parası elinden kolaylıkla alınan kimse.
7 . kimya Metal.

OLDU Nedir?


1 . Evet.
2 . ünlem Başüstüne.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

ÖNEM Nedir?

Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu, ehemmiyet.

REFAH Nedir?

Gönenç: "Sağlığında borç içinde olmakla beraber müthiş bir refah havası içinde yüzen aile beş parasız kalıyor."- S. F. Abasıyanık.

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

YATAK Nedir?


1 . Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: "Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım."- R. H. Karay.
2 . Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte.
3 . Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb.
4 . coğrafya Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra.
5 . Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: "Çakıl yatağı."- .
6 . Bir şeyin çok bulunduğu yer: "Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim"- R. H. Karay.
7 . Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar.
8 . Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi.
9 . Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: "Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı."- .
10 . Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: "Namlu yatağı. Eksen yatağı."- . 1
1 . Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 1
2 . Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 1
3 . hayvan bilimi Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

A E K L M M N R T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Merkantilizm,

9 Harfli Kelimeler

Entarilik, Keratinli, Krizantem, Namertlik, Namzetlik,

8 Harfli Kelimeler

İrkiltme, Katmerli, Kemalizm, Kilizman, Krizalit, Makineli, Markizet, Matizlik, Mekanizm, Minareli, Temizlik, Temkinli, Terminal, Terzilik, Zeminlik, Zimmetli,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Animizm, Aritmik, Emirlik, Emzikli, Entrika, Erinlik, İkizler, İktiran, İltizam, İmrenti, İnilmek, İntikal, İntikam, İntizam, İntizar, İnzimam, İrkilme, İtilmek, İzlenim, İzmarit, Kamilen, Keratin, Kiremit, Kirizma, Klarnet, Martini, Matemli, Melanit, Melinit, Memalik, Mertlik, Metalik, Metilik, Mezalim, Mezamir, Militan, Mineral, Minimal, Minkale,

6 Harfli Kelimeler

Amnezi, Anemik, Aritmi, Ateizm, Azimet, Azimli, Ekinti, Entari, Etamin, Etkili, Ezinti, İkamet, İkilem, İktiza, İletim, İletki, İlinek, İlkten, İmamet, İmaret, İmtina, İnikat, İnilme, İnmeli, İtalik, İtikal, İtilme, İtiraz, İtizar, Kalite, Kareli, Karine, Kartel, Katmer, Kazein, Kemani, Kental, Kentli, Kinizm, Kirmen,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aleni, Alize, Anemi, Anime, Anket, Antik, Antre, Azeri, Ekili, Ekran, Email, Emlak, Emlik, Emraz, Emtia, Emzik, Enkaz, Enzim, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Ermin, Erzak, Erzin, Etkin, Etlik, Etnik, Ezani, İkame, İklim, İkmal, İkram, İkraz, İleri, İleti, İlkin,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Akne, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Amme, Atel, Atik, Azil, Azim, Azit, Ekim, Ekin, Ekli, Ekti, Elan, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Eman, Emik, Emin, Emir, Emmi, Enam, Enik, Enir, Enli, Erat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Art, Arz, Ate, Ati, Ela, Elk, Erk, Eti, Eza, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İni, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kan, Kar, Kat, Kaz, Kel, Kem, Ker, Ket, Kez, Kil, Kim, Kin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, At, Az, Ek, El, Em, En, Er, Et, İl, İm, İn, İt, İz, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Ta, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.