MEREK (TDK)

Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır.

Merek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi E , beşinci harfi K . Başı M sonu K olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHIR Nedir?

Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı.

DEPO Nedir?


1 . Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye: "Eşya deposu. Su deposu."- .
2 . Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer: "Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım."- M. Yesari.
3 . askerlik Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

ODUN Nedir?


1 - Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç.
2 - Anlayışsız ve kaba (kimse).

ODUNLUK Nedir?


1 . Odun konulan yer: "Aşağıda mutfak, yanında bir bulaşıkhane ile bir uşak odası, bir odunluk, bir kömürlük."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Odun durumuna getirilip yakılmaya elverişli (ağaç).
3 . mecaz Kabalık, anlayışsızlık.

SAMA Nedir?

Dericilikte derilere incelik, esenlik kazandırmak amacıyla uygulanan banyo işlemi.

SAMAN Nedir?

Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra kalan sapları ve daha çok bunların harmanda parçalanmışı.

SAMANLI Nedir?

Samanı olan.

SAMANLIK Nedir?

Saman saklanan yer.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E K M R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Ermek, Kemer, Kemre, Kerem, Merek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Erek, Erke, Erme, Keme, Kere, Krem, Meke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Erk, Kem, Ker,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, Er, Ke, Me, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.