MERASİMSİZ (TDK)


1 . Törensiz.
2 . mecaz Resmî davranıştan uzak, yalın, sade.

Merasimsiz kelimesi baş harfi M son harfi Z olan bir kelime. Başında M sonunda Z olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi S , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi Z . Başı M sonu Z olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SADE Nedir?


1 . Süsü, gösterişi olmayan, yalın, gösterişsiz: "İki ufak çocuk konuşarak gidiyor; hâlleri o kadar sade, o kadar sevimli ki imrenmemek mümkün değil."- M. Ş. Esendal.
2 . Şeker katılmamış (kahve): "Sade kahve."- .
3 . zarf (sa:'de) Yalnızca, yalnız, ancak, sadece: "Hem düşünmeli ki insan kısmı sade para ile doymaz."- R. N. Güntekin.
4 . edebiyat Yalın, süssüz, anlaşılır olan (üslup, anlatım): "Lirik şiir en halis şairlerin elinde gayet sadedir."- Y. K. Beyatlı.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREN Nedir?


1 . Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim: "Töreni daha uzaktan izleyen annelerle babalar da sevinçle el çırpıyorlardı."- Ç. Altan.
2 . Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı, merasim, seremoni.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

YALI Nedir?


1 . Sahil.
2 . Su kıyısında yapılmış büyük, görkemli ev: "Babamın küçük yalısını eşyasıyla satın alan ... bir Meşrutiyet devri mebusunu ziyaret ettiğim zaman ... yüreğim burkulmuştu."- R. H. Karay.

YALIN Nedir?

Alev. yalın (II) sıfat
1 . Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).
2 . halk ağzında Çıplak, kınından çıkmış: "Dışarıdan içeriye ellerinde yalın kasaturalarla polisler daldı."- E. E. Talu.

A E M M R S S Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Merasimsiz,

7 Harfli Kelimeler

Merasim, Mezamir, Resimsi,

6 Harfli Kelimeler

Mimari, Ressam, Samimi, Simsar,

5 Harfli Kelimeler

Azeri, Emraz, Ersiz, Esasi, İmame, İzmir, Mariz, Meram, Mermi, Mersi, Mesai, Mezar, Mezra, Mimar, Miras, Mirim, Mirza, Misis, Remiz, Resim, Resmi, Semai, Semiz, Serim, Zamir, Zamme, Zimmi, Zirai,

4 Harfli Kelimeler

Amir, Amme, Ases, Asri, Azim, Emir, Emmi, Erim, Esas, Esim, Esir, Esma, İare, İmam, İmar, İmza, İris, İsim, İzam, Mars, Mazi, Mera, Meri, Mira, Miri, Miza, Rami, Reis, Remi, Rize, Sair, Sami, Sari, Sema, Sera, Seri, Seza, Sezi, Sima, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ari, Arz, Asi, Eza, İma, İri, İrs, İsa, Mai, Mas, Mim, Mir, Mis, Ram, Sam, Saz, Sem, Ser, Ses, Sim, Sis, Siz, Zam, Zar, Zem, Zer, Zir,

2 Harfli Kelimeler

Am, Ar, As, Az, Em, Er, Es, İm, İs, İz, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.