MERASİMLİ (TDK)

Kurallara, törelere aşırı bağlı olan.

Merasimli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi İ , yedinci harfi M , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

KURA Nedir?


1 . İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, ad çekme: "Okulu bitirirken kurada Karaköse'yi çekince dağda taşta doya doya ata bineceği için seviniyordu."- N. Cumalı.
2 . Kime veya neye isabet edeceği önceden belli olmayan bir çekimle sonucu belirleme.

KURAL Nedir?


1 . Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam: "Dil bilgisi kuralları."- .
2 . Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke: "O yirmi beş yaşına kadar umumi kurallara, yargılara sığmayan bir hayat yaşamıştır."- H. E. Adıvar.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

TÖRE Nedir?


1 . Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet: "Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir."- N. Cumalı.
2 . Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.

TÖREL Nedir?


1 . Töreye uygun olan: "Eski Boğaziçi'nde törel bir yaşama belirmiş, sürmüş, artık sona ermiş."- S. İleri.
2 . Töre ile ilgili.

A E L M M R S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Merasimli,

7 Harfli Kelimeler

Asimile, Merasim, Resimli,

6 Harfli Kelimeler

İslami, Lamise, Melami, Melisa, Mesail, Mimari, Risale, Samimi, Serili,

5 Harfli Kelimeler

Elmas, Email, Emsal, İleri, İmale, İmame, İrsal, İsale, İslam, İslim, Lemis, Maile, Melas, Meram, Mermi, Mersi, Mesai, Milas, Milim, Milis, Mimar, Mimli, Miras, Mirim, Misal, Misel, Misil, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Salim, Selam, Selim, Semai, Serim, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alem, Alim, Amel, Amil, Amir, Amme, Asil, Asli, Asri, Elim, Elma, Emir, Emmi, Eril, Erim, Esim, Esir, Esma, İare, İlam, İlim, İlme, İmal, İmam, İmar, İmla, İris, İsal, İsim, İsli, Lame, Lime, Lira, Lise, Mail, Mali, Mars, Meal, Mera,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ari, Asi, Ela, İla, İle, İma, İri, İrs, İsa, Lam, Lim, Lir, Mai, Mal, Mas, Mil, Mim, Mir, Mis, Ram, Sal, Sam, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.