MENSUR (TDK)

Manzum olmayan ancak şiir tadında olan düzyazı.

Mensur kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi S , beşinci harfi U , altıncı harfi R . Başı M sonu R olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

DÜZYAZI Nedir?

Koşuk olmayan yazı, °nesir, °mensur.

MANZUM Nedir?


1 . Şiir biçiminde yazılmış.
2 . eskimiş Düzenli, muntazam.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ŞİİR Nedir?


1 . Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk: "Halk şiirinden, divan şiirinden değil, şiir mefhumundan, sadece şiirden bahsedeceğim."- N. Ataç.
2 . mecaz Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey: "Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler."- A. Ş. Hisar.

E M N R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mensur,

5 Harfli Kelimeler

Menus, Serum,

4 Harfli Kelimeler

Sure, Umre,

3 Harfli Kelimeler

Men, Nem, Nur, Rum, Run, Rus, Sem, Sen, Ser, Sur,

2 Harfli Kelimeler

Em, En, Er, Es, Me, Ne, Re, Se, Su, Un, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.