MENEVİŞLEMEK (TDK)

Bir yüzeyde renk dalgalanmaları oluşturmak.

Menevişlemek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi V , altıncı harfi İ , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DALGALANMA Nedir?


1 . Dalgalanmak işi.
2 . ekonomi Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı.
3 . Pek çok kimsede yaratılan güçlü heyecan, sansasyon.
4 . mecaz Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık.
5 . spor Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞTURMA Nedir?

Oluşturmak işi.

OLUŞTURMAK Nedir?

Oluşmasını sağlamak, meydana getirmek, teşekkül ettirmek, tekvin etmek: "Bu kahraman orduyu doğuran ve oluşturan bu millet var oldukça: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"- B. Felek.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

YÜZEY Nedir?

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz (II).

E E E E K L M M N V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Menevişlemek,

11 Harfli Kelimeler

Menevişleme,

9 Harfli Kelimeler

Eşelenmek, Minelemek,

8 Harfli Kelimeler

Emekleme, Enikleme, Eşelemek, Eşelenme, Eşlenmek, Evlenmek, İnekleme, İşlenmek, Meleşmek, Menşevik, Mineleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Emilmek, Emişmek, Emlemek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Evleniş, Evlenme, İlenmek, İmlemek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Keşleme, Kişneme, Melemek, Meleşme, Menekşe, Meneviş, Menşeli, Meşelik, Şenelme,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elenme, Emekli, Emilme, Emişme, Emleme, Enemek, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, İlenme, İmleme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Meleke, Meleme, Melike, Memeli, Meşime, Neşeli, Şeklen, Şenlik, Şevkli,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Eleme, Elmek, Emlik, Emmek, Eneme, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Evlek, Evlik, İlmek, İmlek, İnmek, İşeme, İşlek, İşlem, İşlev, İvmek, Kelem, Keleş, Keşen, Kevel, Keven, Klişe, Liken, Melek, Meleş, Melik, Menşe, Meşin, Mevki, Nemli, Nikel, Şekel, Şekil, Şelek,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Emme, Emmi, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Evin, Evli, İken, İlke, İlme, İnek, İnme, İşve, İvme, Kele, Keme, Kene, Kile, Leke, Lime, Link,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Keş, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Mim, Nem, Nev, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şev,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Ev, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.