MENETMEK (TDK)


1 . Yasaklamak: "Bildiğim bir şey varsa o da patronun odanızdan dışarıya çıkmayı size menettiğidir."- S. F. Abasıyanık.
2 . Engel olmak.

Menetmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DIŞARI Nedir?


1 . Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı: "Dışarıda yağmur yağıyor."- S. F. Abasıyanık.
2 . Kişinin konutundan ayrı olan yer: "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı."- A. İlhan.
3 . Yurt dışı: "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik."- B. Felek.
4 . zarf Dışa, dış çevreye: "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı."- A. İlhan.

ENGEL Nedir?


1 . Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap: "Bürokratik engelleri ortadan kaldıracak bir formül aradık ve bulduk."- H. Taner.
2 . Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır düzenek, bariyer.
3 . Herhangi bir yolu kapamak için konulan nesne, bariyer.
4 . Kara yollarının kenarlarına yapılan korkuluk, bariyer.
5 . spor Engelli koşularda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken tahta düzenek, bariyer.

PATRON Nedir?


1 . Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni: "Bizim gazetecilerin çoğu patronu hesabına suç yüklenir."- B. Felek.
2 . mecaz Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse.
3 . mecaz Sözü geçen paralı kimse. patron (II) isim Fransızca patron Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp.

YASAK Nedir?


1 . Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet: "İçki yasağı. Av yasağı."- .
2 . sıfat Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram: "Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı."- F. R. Atay.

YASAKLAMA Nedir?

Yasaklamak işi.

YASAKLAMAK Nedir?

Bir şeyin yapılmamasını buyurmak veya istemek: "Kanunun gösterdiği yetkili merci ... belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.

E E E K M M N T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Menetmek,

7 Harfli Kelimeler

Menetme,

6 Harfli Kelimeler

Enemek, Kement, Teneke,

5 Harfli Kelimeler

Emmek, Eneme, Etene, Etken, Etmek, Etmen, Kenet, Keten, Tekme, Tekne, Temek,

4 Harfli Kelimeler

Ekme, Emek, Emen, Emet, Emme, Enek, Etek, Eten, Etme, Keme, Kene, Kent, Kete, Meke, Meme, Teke,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Ket, Men, Met, Nem, Net, Tek, Tem, Ten,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Et, Ke, Me, Ne, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.