MENEKŞERENGİ (TDK)


1 - Menekşe çiçeğinin mor rengi.
2 - Bu renkte olan.

Menekşerengi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi Ş , yedinci harfi E , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi E , onuncu harfi N , onbirinci harfi G , onikinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MENEKŞE Nedir?


1 . Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bir bitki (Viola tricolor).
2 . Bu bitkinin mor renkli, güzel kokulu çiçeği.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

RENK Nedir?


1 - Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.
2 - Nitelik.

E E E E G K M N N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Gerinmek, Kemirgen,

7 Harfli Kelimeler

Enenmek, Engerek, Ergimek, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşinmek, Gemerek, Gerekme, Gerinme, Kişneme, Menekşe, Mengene, Şekerim,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekşime, Enemek, Enenme, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşinme, Germek, Germen, Girmek, İşemek, Kemere, Kenger, Kerime, Kermen, Kirmen, Mengen, Migren, Neşren,

5 Harfli Kelimeler

Eneme, Engin, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşmek, Gemre, Geniş, Gerek, Geren, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme, İmren, İnmek, İrkme, İşeme, Kemer, Kemre, Kerem, Kerim, Keşen, Menşe, Merek, Meşin, Nekre, Neşir, Reşme, Şeker, Şerik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Ergi, Erik, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşme, Gemi, Gene, Geri, Gine, Gişe, Grek, Gren, İken, İmge, İnek, İnme, Keme, Kene, Kere, Krem,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, Kem, Ker, Keş, Kim, Kin, Kir, Men, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Er, Eş, Ge, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.