MENEKŞEGİLLER (TDK)

Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası.

Menekşegiller kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi E , beşinci harfi K , altıncı harfi Ş , yedinci harfi E , sekizinci harfi G , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi L , onbirinci harfi L , onikinci harfi E , onüçüncü harfi R . Başı M sonu R olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

ÇİÇEK Nedir?


1 . Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü.
2 . bitki bilimi Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi: "Evin ufak çiçekler ve bitkilerle süslü bahçesine çıktım."- R. H. Karay.
3 . mecaz Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse: "Onun ne çiçek olduğunu hep biliriz."- .
4 . kimya Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.
5 . tıp (***) İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

YAPRAKLI Nedir?

Yaprağı olan: "Kış olmasına rağmen ağaçlar yemyeşil yapraklı ve çiçekliydi."- R. H. Karay.

E E E E G K L L M N R İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Menekşegiller,

11 Harfli Kelimeler

Ergenleşmek, Erginleşmek, Genelleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Engellemek, Ergenleşme, Erginlemek, Erginleşme, Erinleşmek, Genellemek, Genelleşme, Genişlemek, Girenlemek, Şekerlenme, Şekillenme,

9 Harfli Kelimeler

Egemenlik, Engelleme, Erginleme, Erinleşme, Eşelenmek, Gelenekli, Genelleme, Genişleme, Genleşmek, Gerilemek, Girenleme, İlerlemek, İlkeleşme, Lekelenme, Nikelleme, Şekerleme,

8 Harfli Kelimeler

Eklemeli, Elekleme, Ellenmek, Elleşmek, Enikleme, Ergenlik, Eşelemek, Eşelenme, Eşlemeli, Eşlenmek, Gelinmek, Gelişmek, Geneleme, Genellik, Genelmek, Genleşme, Gerileme, Gerilmek, Gerinmek, İlerleme, İnekleme, İşlenmek, Kelleşme, Kemirgen, Kirlenme, Lekeleme, Renkleme, Şenelmek,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Eklenme, Ekleşme, Elenmek, Ellemek, Ellenme, Elleşme, Ellişer, Engelli, Engerek, Ergimek, Erinmek, Erişmek, Ermenek, Eşeleme, Eşilmek, Eşinmek, Eşlemek, Eşlenik, Eşlenme, Gelenek, Gelinme, Gelişme, Gemerek, Genelme, Gerekli, Gerekme, Gerilek, Gerilme, Gerinme, İlenmek, İlerlek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kemerli, Keneler, Keşleme, Killeme, Kişneme,

6 Harfli Kelimeler

Egemen, Ekilme, Ekleme, Ekşime, Elemek, Elemge, Elemli, Elenme, Elleme, Emekli, Enemek, Ergene, Ergime, Erigen, Erimek, Erinme, Erişme, Ermeni, Eşelek, Eşilme, Eşinme, Eşleme, Geleme, Geleni, Gelmek, Gemlik, Genlik, Germek, Germen, Girmek, İlenme, İnleme, İşemek, İşleme, Keleme, Kelime, Kemere, Kengel, Kenger, Kerime,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ekler, Eleme, Elgin, Ellik, Elmek, Emlik, Eneme, Engel, Enlem, Ergen, Ergin, Erime, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Ermek, Ermin, Ermiş, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Gelen, Gelin, Gelir, Geliş, Gelme, Gemre, Genel, Geniş, Gerek, Geren, Gerim, Geriş, Germe, Giren, Girme,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emir, Emiş, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erim, Erin, Eriş, Erke, Erme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Gele, Gemi, Gene, Geri, Gine,

3 Harfli Kelimeler

Ege, Eke, Elk, Erg, Erk, Gem, Gen, Gri, İle, İlk, Kel, Kem, Ker, Keş, Kil, Kim, Kin, Kir, Leş, Lig, Lim, Lir, Men, Mil, Mir, Nem, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şer,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Er, Eş, Ge, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Re, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.