MENDİREK (TDK)

Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman: "Bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler."- H. Taner.

Mendirek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi İ , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAKA Nedir?


1 . İlgi.
2 . Gönül bağı.

DALGA Nedir?


1 . Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket: "Rıhtıma vuran dalgaların temposu da içimdeki ölçüye uyuyor."- H. Taner.
2 . Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem: "Sıcak dalgası. Aerobik dalgası."- .
3 . Bir yüzeydeki kıvrım: "Geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların yüzünde ne bir köy görünüyor ne de ufacık olsun bir ağaç."- M. Ş. Esendal.
4 . Saçların kıvrım genişliği.
5 . argo Gizli iş, dalavere: "Film çevirme dalgasıyla para kazanıyorlardı."- S. F. Abasıyanık.
6 . argo Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
7 . argo Dalgınlık.
8 . argo Geçici sevgili.
9 . argo Geçici aşk ilişkisi.
10 . fizik Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi: "Kısık sesinin her dalgası içimi korkunç bir acıyla tırmalıyor."- H. E. Adıvar.

DALGAKIRAN Nedir?

Kıyıdaki yapıları, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set: "Limanın dalgakıranı ucundaki deniz fenerine doğru ilerledim."- N. Cumalı.

DENİ Nedir?

Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

DENİZ Nedir?


1 . Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.
2 . Bu su kütlesinin belirli bir parçası: "Marmara Denizi. Karadeniz."- .
3 . Aydaki düzlükler.
4 . mecaz Geniş alan.
5 . mecaz Çokluk, yoğunluk.

EDİP Nedir?

Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar: "Pek az hoşlandıklarım muhabirler, ediplerdir."- F. R. Atay.

İNŞA Nedir?


1 . Yapı kurma, yapı yapma, kurma: "Köprü inşası."- .
2 . edebiyat Düz yazı veya şiir kaleme alma, yazıya dökme.
3 . edebiyat Düz yazı.

KIYI Nedir?


1 . Kara ile suyun birleştiği yer: "Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte Küçüksu kasrı, kıyıda bembeyaz gülüyor."- Y. Z. Ortaç.
2 . Kenar, periferi.
3 . denizcilik Sahil: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
4 . mecaz Issız, tenha yer.

LİMAN Nedir?

Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak: "On beş gün sonra, geldiği gibi büyük törenle limanımızdan ayrıldı."- H. Taner.

MENDİREK Nedir?

Kıyılarda dalgakıranla yapılmış liman: "Bir mendirek inşa edip denizle sahilin alakasını kestiler."- H. Taner.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİL Nedir?

Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü, kıyı, yaka, yalı: "Bir gün, adanın sahilinde, bir soğan yüklü kayık gelip demirledi."- S. F. Abasıyanık.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

D E E K M N R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Direnmek, Mendirek,

7 Harfli Kelimeler

Diremek, Direnme, Edinmek, Endemik, Erinmek,

6 Harfli Kelimeler

Denmek, Derken, Dermek, Dernek, Dikmen, Dinmek, Direme, Edinme, Edirne, Erimek, Erinme, Ermeni, Kendir, Kerime, Kermen, Kirmen, Medeni, Minder, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Demek, Demin, Demir, Denek, Denim, Denme, Derik, Derin, Derme, Diken, Dikme, Dinek, Dinme, Direk, Diren, Ender, Erdek, Erdem, Erden, Erime, Erken, Erkin, Ermek, Ermin, İmren, İnmek, İrkme, Keder, Kemer, Kemre, Kendi, Kerde, Kerem, Kerim, Kirde, Kredi, Merek, Nedim, Nekre, Rende,

4 Harfli Kelimeler

Deme, Deni, Denk, Dere, Deri, Derk, Dine, Dink, Dren, Eder, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekme, Emek, Emen, Emik, Emin, Emir, Enek, Enik, Enir, Erek, Eren, Erik, Erim, Erin, Erke, Erme, İken, İnek, İnme, Kedi, Keme, Kene, Kere, Krem, Meke, Meni,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Din, Ede, Edi, Eke, Erk, İde, Kem, Ker, Kim, Kin, Kir, Men, Mir, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, Em, En, Er, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.