MENŞEVİKLİK (TDK)

Rus sosyalizmi içinde Bolşevikliğe karşıt olarak gelişen akım.

Menşeviklik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi K . Başı M sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKIM Nedir?


1 - Akmak eylemi, akış, akıntı.
2 - Hava, su gibi akışkan maddelerin ya da elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, °cereyan.
3 - Sanatta, siyasada, düşünce yaşamında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, °cereyan, °tarz, °trend.
4 - Debi.

BOLŞEVİK Nedir?

Bolşeviklik yanlısı kimse.

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KARŞIT Nedir?

Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, °zıt, °kontrast.

SOSYAL Nedir?

Toplumla ilgili, toplumsal, °içtimai.

SOSYALİZM Nedir?

Toplumculuk.

E E K K L M N V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Menşeviklik,

10 Harfli Kelimeler

Şiniklemek,

9 Harfli Kelimeler

İkilenmek, İkileşmek, Menevişli, Şinikleme,

8 Harfli Kelimeler

İkilemek, İkilenme, İkileşme, İşlenmek, Kişnemek, Menşevik,

7 Harfli Kelimeler

Ekilmek, Ekinlik, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Elimine, Eşeklik, Eşilmek, Eşinmek, Eşkinli, Eşlenik, Evleniş, İkileme, İlenmek, İlişken, İlişmek, İneklik, İnilmek, İnlemek, İşlemek, İşlenme, Kemikli, Kişneme, Meneviş, Menşeli, Meşelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Eşilme, Eşinme, Evinli, İkilem, İleniş, İlenme, İlinek, İlişme, İnilme, İnleme, İnmeli, İşemek, İşkine, İşleme, İşveli, Kelime, Kemlik, Kimlik, Klinik, Melike, Mineli, Neşeli, Şeklen, Şenlik, Şevkli, Şikeli, Şiveli,

5 Harfli Kelimeler

Ekili, Eklem, Ekmek, Elmek, Emlik, Enlem, Eşkin, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Evlek, Evlik, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, İşeme, İşkil, İşlek, İşlem, İşlev, İşlik, İvmek, Kelek, Kelem, Keleş, Kelik, Kemik, Keşen, Keşik, Keşke, Keşki, Kevel, Keven, Kilim, Kinik,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Enli, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, Evin, Evli, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İnek, İnik, İniş, İnme, İşli, İşve, İvme, Keke, Kele, Keme, Kene,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İki, İle, İlk, İni, Kek, Kel, Kem, Keş, Kik, Kil, Kim, Kin, Leş, Lim, Men, Mil, Nem, Nev, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şev, Şii,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, En, Eş, Ev, İl, İm, İn, İş, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.