MENŞEVİK (TDK)

Menşeviklik yanlısı olan kimse.

Menşevik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi N , dördüncü harfi Ş , beşinci harfi E , altıncı harfi V , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MENŞEVİKLİK Nedir?

Rus sosyalizmi içinde Bolşevikliğe karşıt olarak gelişen akım.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

YANLI Nedir?

Yandaş.

E E K M N V İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Menşevik,

7 Harfli Kelimeler

Eşinmek, Kişneme, Meneviş,

6 Harfli Kelimeler

Ekşime, Eşinme, İşemek,

5 Harfli Kelimeler

Eşkin, Eşmek, İnmek, İşeme, İvmek, Keşen, Keven, Menşe, Meşin, Mevki, Vişne,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekin, Ekme, Ekşi, Emek, Emen, Emik, Emin, Emiş, Enek, Enik, Eşek, Eşik, Eşme, Evin, İken, İnek, İnme, İşve, İvme, Keme, Kene, Meke, Meni, Meşe, Meşk, Mine, Mink, Neşe, Şeni, Şevk, Şike, Şive,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Kem, Keş, Kim, Kin, Men, Nem, Nev, Nim, Niş, Şek, Şem, Şen, Şev,

2 Harfli Kelimeler

Ek, Em, En, Eş, Ev, İm, İn, İş, Ke, Ki, Me, Mi, Ne, Şe, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.