MELEZLİK (TDK)

Melez olma durumu, kırmalık: "Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor."- A. Gündüz.

Melezlik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı M sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CEMİ Nedir?

Bütün, hep.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

KIRMA Nedir?


1 . Kırmak işi.
2 . Pili.
3 . Kırılmış veya dövülmüş tahıl: "Buğday kırması."- .
4 . Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
5 . sıfat Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal.
6 . sıfat, biyoloji Melez: "Arap kırması bir at."- .
7 . sıfat, mecaz Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.

KIRMALI Nedir?

Üstünde kırmaları bulunan (giysi), pilili.

MELEZ Nedir?


1 . Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, hibrit, metis.
2 . Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse): "Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş."- M. Ş. Esendal.
3 . mecaz Katışık, karışık: "Melez bir dil."- .

MELEZLİK Nedir?

Melez olma durumu, kırmalık: "Dinde de cemiyette de bu kırmalık, bu melezlik tuhaf oluyor."- A. Gündüz.

TUHAF Nedir?


1 . Acayip: "Nahit'in onda hiç görmediği bir tuhaf hâli vardı."- T. Buğra.
2 . Şaşılacak, garip.
3 . Güldürücü: "Kibirli, alıngan olmayan, tuhaf ve nükteli bir adammış."- A. Ş. Hisar.
4 . Gülünç: "Bu kıyafetle tuhaf oluyorsun."- .
5 . Anlaşılmaz: "Tuhaf çocuk, günü gününe uymuyor."- .
6 . ünlem Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz: "Tuhaf! Her yerde olduğunun aksine, burada şehirden uzaklaştıkça binaların güzelliği artıyor."- A. Haşim.

E E K L L M Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Melezlik,

7 Harfli Kelimeler

Eklemli, Ezilmek, İzlemek, Killeme, Mezelik,

6 Harfli Kelimeler

Ekilme, Elemli, Emekli, Ezilme, İzleme, Kelime, Lekeli, Melike,

5 Harfli Kelimeler

Eklem, Ellik, Elmek, Elzem, Emlik, Emzik, Ezmek, İlkel, İlmek, İmlek, İzlek, İzlem, Kelem, Kelle, Kelli, Melek, Melez, Melik, Milel, Zelil,

4 Harfli Kelimeler

Ekim, Ekli, Ekme, Elek, Elem, Elik, Elim, Elli, Emek, Emel, Emik, Ezel, Ezik, Ezme, İlke, İlle, İlme, Kele, Keme, Kile, Leke, Lime, Meke, Meze, Zeki, Zile,

3 Harfli Kelimeler

Eke, Elk, İle, İlk, Kel, Kem, Kez, Kil, Kim, Lim, Mil, Zem, Zil,

2 Harfli Kelimeler

Ek, El, Em, İl, İm, İz, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.