MELEZLEŞTİRME (TDK)

Melezleştirmek işi veya biçimi.

Melezleştirme kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi E , beşinci harfi Z , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı M sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

MELEZLEŞTİRMEK Nedir?

Melez duruma getirmek.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

E E E E L L M M R T Z İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Melezleşme, Rezilleşme, Temelleşme,

9 Harfli Kelimeler

Eleştirel, Eleştirme, Eterleşme, İlerletme, Melezleme, Memeliler, Rimelleme, Şeritleme, Temizleme,

8 Harfli Kelimeler

Emzirtme, Erteleme, Eşitleme, Eşlemeli, Eterleme, İlerleme, Mezellet, Mitleşme, Rezeleme, Tezleşme, Tireleme, Tizleşme,

7 Harfli Kelimeler

Elleşme, Elletme, Ellişer, Emretme, Emzirme, Eşeleme, Eştirme, İşletme, İteleme, İtleşme, İzletme, Meleşme, Telleme, Temelli, Terleme, Tezleme,

6 Harfli Kelimeler

Elemli, Eletme, Elezer, Elleme, Emilme, Emişme, Emleme, Erimez, Erişme, Erişte, Eritme, Eşilme, Eşleme, Ezilme, İletme, İmleme, İşetme, İşleme, İzleme, Meleme, Meltem, Memeli, Meşime, Millet, Teleme, Terzil, Teşmil, Zillet, Zimmet,

5 Harfli Kelimeler

Eleme, Elzem, Erime, Ermiş, Erzel, Eşlem, İllet, İşeme, İşlem, İşret, İzlem, Lerze, Liret, Litre, Meleş, Melez, Meret, Mermi, Metil, Metre, Milel, Remel, Remil, Remiz, Reşit, Reşme, Rezil, Rimel, Şerit, Şetim, Şilem, Şilte, Teizm, Telem, Telli, Temel, Temiz, Terim, Terli, Terme,

4 Harfli Kelimeler

Elem, Elim, Elit, Elli, Elti, Emel, Emet, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Eril, Erim, Eriş, Erme, Erte, Eşit, Eşli, Eşme, Eter, Etil, Etli, Etme, Ezel, Ezme, İlle, İlme, İşte, İtme, Liet, Lime, Meme, Meri, Mert, Meşe, Meze, Reel, Remi, Reze, Rize,

3 Harfli Kelimeler

Eti, İle, Leş, Lim, Lir, Met, Mil, Mim, Mir, Mit, Ret, Şem, Şer, Şet, Tel, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Zem, Zer, Zil, Zir,

2 Harfli Kelimeler

El, Em, Er, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, İz, Le, Me, Mi, Re, Şe, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.