MELANKOLİ (TDK)


1 . Kara sevda: "Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor."- A. Gündüz.
2 . mecaz Hüzün: "Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu."- C. Uçuk.

Melankoli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi K , yedinci harfi O , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNÜ Nedir?

Düşün, °fikir, °ide.

GECE Nedir?


1 - Güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süre, tün.
2 - Bu sürenin genellikle uykuya ayrılan bölümü.
3 - Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleri düzenlenen toplantı.
4 - Gece avlanan, geceleri uyumayan hayvan.
5 - Türlü nedenlerle oluşan karanlık.
6 - Sıkıntılı, zor dönem.

GEÇEN Nedir?

Bir önceki (hafta, ay, yaz, kış vb.): "Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü."- O. C. Kaygılı.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HAFİ Nedir?

Gizli, saklı.

HAFİF Nedir?


1 . Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.
2 . Güç veya yorucu olmayan, kolay: "Hafif bir iş."- .
3 . Ağırbaşlı olmayan, ciddi olmayan, hoppa: "Hafif bir kadın."- .
4 . Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek): "Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi."- S. F. Abasıyanık.
5 . Kalınlığı veya yoğunluğu az olan: "Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi."- M. Ş. Esendal.
6 . Etkisi az olan, sert karşıtı: "Hafif bir içki."- .
7 . Önemli olmayan: "Hafif bir ceza."- .
8 . Çabuk uyanılan (uyku): "Uykusu çok hafiftir."- .
9 . Çok dik olmayan (sırt, yokuş): "Hafif bir meyilden indik."- H. R. Gürpınar.
10 . Gücü az olan, belli belirsiz: "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı."- R. N. Güntekin. 1
1 . Sıkıntısız, ferah, rahat: "Kendimi bugün çok hafif hissediyorum."- .

HÜZÜN Nedir?

İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARŞILAMA Nedir?


1 . Karşılamak işi, istikbal.
2 . halk ağzında Trakya ve Marmara bölgesinde oynanan bir halk oyunu veya bu oyunun müziği.

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MELANKOLİ Nedir?


1 . Kara sevda: "Babam melankoliye uğramış, köşesinde düşünüp duruyor."- A. Gündüz.
2 . mecaz Hüzün: "Uykusuz geçen gecenin melankolisini bu sıcak karşılama hafifletiyordu."- C. Uçuk.

SEVDA Nedir?


1 . Güçlü sevgi, aşk: "Ne şair yaş döker ne âşık ağlar / Tarihe karıştı eski sevdalar."- F. N. Çamlıbel.
2 . Aşırı ve güçlü tutku, istek.

SICAK Nedir?


1 . Havadaki yüksek ısı: "Bu sıcakta arada bir şeyler içip yemeden çalışılmıyor."- N. Cumalı.
2 . Sıcak yer: "Burası bir makine dairesi kadar sıcaktı."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Hamam.
4 . sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı: "Yorganın altında sıcak gözyaşları dökerek gecelerce beklemişti."- O. Kemal.
5 . sıfat Isısı yüksek olan, çok ısınmış: "Kız kardeşim ikindiüzeri bana sıcak, limonlu bir çorba içirdi."- A. Gündüz.
6 . sıfat, mecaz Dostça olan, sevgi dolu: "Sıcak bir karşılama. Sıcak bir yuva."- .

UÇUK Nedir?


1 . Uçmuş, soluk: "Parasızın yürüyüşü sürtük, gözleri süzük, rengi uçuk, sesi bozuktur."- R. H. Karay.
2 . Açık (renk): "Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık..."- P. Safa.
3 . Hafif, belirsiz: "Ruhsar Hanım uçuk bir gülümsemeyle kapıya süzüldü gitti, birkaç saat içinde birkaç yıl daha yaşlanıvermiş kadıncağız."- A. İlhan.
4 . Deli dolu.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

A E K L L M N O İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Melankoli,

7 Harfli Kelimeler

Ekolali, Kalomel, Kamilen, Minkale,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, Kaolin, Kemani, Makine,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aleni, Alkil, Alkol, Allem, Anemi, Anime, Ellik, Email, Emlak, Emlik, İkame, İkmal, İlkel, İlmek, İmale, İmkan, İmlek, İnmek, Kaime, Kalem, Kamil, Kelam, Kelli, Kemal, Keman, Klima, Kolan, Konma, Lakin, Lamel, Liken, Liman, Limon, Lokal, Lokma, Maile, Malen, Malik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akli, Akne, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Amin, Ekim, Ekin, Ekli, Ekol, Elan, Elik, Elim, Elli, Elma, Eman, Emik, Emin, Enam, Enik, Enli, İane, İken, İkna, İkon, İlam, İlan, İlke, İlla, İlle, İlme, İmal, İman, İmla, İnak,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Alo, Ani, Eko, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kan, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Kol, Kom, Lak, Lal, Lam, Lan, Lim, Lok, Mai, Mal, Men, Mil, Nal, Nam, Nem, Nim, Nom, Ole, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ok, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.