MELAMİLİK (TDK)

Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı: "Mevlevilikten, Melamilikten dem vuruyorlardı."- R. H. Karay.

Melamilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GÖSTERİŞ Nedir?


1 . Gösterme işi.
2 . Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, kurum: "Eski hayat baştan başa bir nümayiş ve gösteriş hayatı idi."- A. Haşim.
3 . Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık: "Bu yapının hiç gösterişi yok."- .
4 . Görkem.

KALMA Nedir?


1 . Kalmak işi: "Asıl derdi, tumturaklı sözler, bitimsiz tartışmalarla gözünü boyayıp birazcık yanında kalmamı sağlamak."- T. Uyar.
2 . sıfat Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan: "Annemden kalma bir evim vardı. Onu rehine koyarak bir ev tuttuk"- Ö. Seyfettin.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

MELAMİ Nedir?

Melamilik yanlısı olan kimse.

MELAMİLİK Nedir?

Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı: "Mevlevilikten, Melamilikten dem vuruyorlardı."- R. H. Karay.

ÖĞÜT Nedir?

Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat: "Bütün öğütlerine itaat ettiğim hâlde hiçbir şeye muvaffak olamıyorduk."- A. Gündüz.

SÜNNİ Nedir?

Sünnet ehlinden olan kimse.

TARİK Nedir?

Yol.

TARİKAT Nedir?

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve kimi ilkelerle birbirinden ayrılan Tanrı'ya ulaşma yollarından her biri.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

VURU Nedir?

Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş.

A E K L L M M İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Melamilik,

7 Harfli Kelimeler

Ailelik, Alimlik, Memalik,

6 Harfli Kelimeler

İkilem, İllaki, Limaki, Maliki, Melami, Mikail,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alkil, Allem, Ekili, Ellik, Email, Emlak, Emlik, İkame, İklim, İkmal, İlkel, İlmek, İlmik, İmale, İmame, İmlek, İmlik, Kaime, Kalem, Kamil, Kelam, Kelli, Kemal, Kilim, Killi, Klima, Lamel, Maile, Malik, Melal, Melik, Milel, Milim, Milli, Milli, Mimik, Mimli,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akli, Alem, Alil, Alim, Amel, Amil, Amme, Ekim, Ekli, Elik, Elim, Elli, Elma, Emik, Emmi, İlam, İlik, İlim, İlke, İlla, İlle, İlme, İmal, İmam, İmla, Kail, Kaim, Kale, Kame, Kile, Kimi, Laik, Lake, Lale, Lame, Lika, Lime,

3 Harfli Kelimeler

Ali, Ela, Elk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, Kal, Kam, Kel, Kem, Kil, Kim, Lak, Lal, Lam, Lim, Mai, Mal, Mil, Mim,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ek, El, Em, İl, İm, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.