MEKKARECİ (TDK)

Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse: "Mehmet'i doğru Çanakkale'ye sevk ettiler ve mekkâreci yaptılar."- H. E. Adıvar.

Mekkareci kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi K , beşinci harfi A , altıncı harfi R , yedinci harfi E , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇANAK Nedir?


1 . Toprak, metal vb. bir maddeden yapılmış yayvan, çukurca kap: "Oradaki sigara çanağından bir Gelincik alıp yaktıktan sonra anlattı."- B. Felek.
2 . Göz çukuru: "Kanlı çanaklarından fırlayan iri parlak gözleri, pek korkunç bakıyordu."- Ö. Seyfettin.
3 . bitki bilimi Çiçeğin en dışında bulunan yeşil yaprakların tümü.
4 . coğrafya Çevresine göre alçakta bulunan, derinliği genişliğinden az olan arazi.
5 . sıfat, mecaz Göstermelik, yalan yanlış, önceden belirlenmiş sonucu almaya yönelik: "O sayfaları hazırlayanlar karşımızdaki cephenin dolduruşuyla bir çanak anket düzenlediler."- R. Erduran.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

KİRA Nedir?


1 . Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar: "Eski kirayı yükseltiyorum, isterseniz gidin mahkemeye."- Ç. Altan.
2 . Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para: "Kira ile aldım, zaten bu yüzden de geciktim ya!"- R. H. Karay.
3 . Bu biçimde tutulan taşınmaz: "O zamana kadar kira köşelerinde sürünmekten bir tat, bin feryat, türlü sıkıntılara giriftar olmuşken..."- H. Z. Uşaklıgil.

SEVK Nedir?


1 - Gönderme, götürme.
2 - Sürükleme, itme.

TAŞIMA Nedir?

Taşımak işi, transfer.

A C E E K K M R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mekkareci,

8 Harfli Kelimeler

Emarecik,

7 Harfli Kelimeler

Mekkare,

6 Harfli Kelimeler

Amirce, Erimek, İrkmek, Kerime, Mercek,

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Akemi, Cemre, Ekmek, Emare, Emcek, Emcik, Ercik, Erika, Erime, Erkek, Ermek, İkame, İkram, İmece, İrkme, Kaime, Kamer, Kekre, Kemer, Kemik, Kemre, Kerem, Kerim, Kerki, Krema, Marke, Marki, Mecra, Mekik, Merak, Merci, Merek, Rakik, Recim,

4 Harfli Kelimeler

Acem, Akik, Akim, Amir, Cami, Cari, Cemi, Cima, Ecir, Ekim, Ekme, Emek, Emik, Emir, Erce, Erek, Erik, Erim, Erke, Erme, İare, İcar, İcma, İcra, İmar, İrca, Kaim, Kame, Kare, Kari, Keka, Keke, Keme, Kere, Kira, Krem, Maki, Mark, Meke, Mera,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ari, Ark, Cam, Car, Cem, Cer, Cim, Ece, Eke, Erk, İka, İma, Kak, Kam, Kar, Kek, Kem, Ker, Kik, Kim, Kir, Mai, Mir, Ram,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Ce, Ek, Em, Er, İm, Ke, Ki, Me, Mi, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.