MEKANİKÇİ (TDK)

Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan görüş, kimse vb.

Mekanikçi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

İLİŞKİN Nedir?

İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEKAN Nedir?


1 . Yer, bulunulan yer.
2 . Ev, yurt.
3 . eskimiş, gök bilimi Uzay.

MEKANİK Nedir?


1 . Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.
2 . sıfat Denge veya hareket kurallarıyla ilgili.
3 . sıfat Makine ile yapılan.
4 . sıfat, mecaz Düşünmeden yapılan.

MEKANİKÇİ Nedir?

Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan görüş, kimse vb.

MEKANİKÇİLİK Nedir?


1 . Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm, devimselcilik karşıtı.
2 . Canlı varlıkları, organik olayları, mekanik yasalara göre açıklayan öğreti, mekanizm.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A E K K M N Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Mekanikçi,

7 Harfli Kelimeler

Çekinik, Mekanik,

6 Harfli Kelimeler

Anemik, İnekçi, Kaknem, Kemani, Makine,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Anemi, Anime, Çekik, Çekim, Çimek, Çimen, İçkin, İçmek, İkame, İmkan, İnmek, Kaime, Keman, Kemik, Kinik, Mekan, Mekik, Minik,

4 Harfli Kelimeler

Akçe, Akik, Akim, Akne, Amin, Çeki, Çenk, Çine, Çini, Ekim, Ekin, Eman, Emik, Emin, Enam, Enik, İane, İçim, İçin, İçki, İçme, İken, İkna, İman, İnak, İnam, İneç, İnek, İnik, İnme, Kaim, Kain, Kame, Kani, Keçi, Keka, Kimi, Main, Maki, Mani,

3 Harfli Kelimeler

Ani, Çak, Çam, Çan, Çek, Çim, İka, İki, İma, İnç, İni, Kaç, Kak, Kam, Kan, Kek, Kem, Kik, Kim, Kin, Maç, Mai, Meç, Men, Nam, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, An, Çe, Ek, Em, En, İç, İm, İn, Ke, Ki, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.