MEHABET (TDK)


1 . Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı.
2 . Büyüklük, ululuk, yücelik: "Dağlar ufkunda mehabet ova ufkunda huzur."- Y. K. Beyatlı.

Mehabet kelimesi baş harfi M son harfi T olan bir kelime. Başında M sonunda T olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi H , dördüncü harfi A , beşinci harfi B , altıncı harfi E , yedinci harfi T . Başı M sonu T olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜ Nedir?


1 . Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı: "Akkız Ana, Hasan'a gönül vermenin bir büyü olduğunu, ne kadar anlatmışsa da kâr etmemiş."- H. E. Adıvar.
2 . mecaz Karşı durulamaz güçlü etki: "Ondan tüten görünmez bir büyünün içinde titriyorum."- Y. Z. Ortaç.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

BÜYÜKLÜK Nedir?


1 . Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.
2 . mecaz Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

DUYU Nedir?

İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: "Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım."- N. Eray.

HUZUR Nedir?


1 . Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç: "Bu komşular mahallenin huzurunu kaçırdı."- .
2 . Ön, yan, kat, makam, yamaç: "Başkanın huzuruna çıkmak."- .
3 . eskimiş Bir yerde bulunma: "Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır."- .
4 . eskimiş Padişah katı: "Huzura çıkmak."- .

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MEHABET Nedir?


1 . Büyük ve saygıdeğer kimselere duyulan saygı.
2 . Büyüklük, ululuk, yücelik: "Dağlar ufkunda mehabet ova ufkunda huzur."- Y. K. Beyatlı.

SAYGI Nedir?


1 . Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: "İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir."- Y. Kemal.
2 . Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

SAYGIDEĞER Nedir?

Kendisine saygı gösterilmeye değer, muhterem.

ULULUK Nedir?

Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet.

YÜCE Nedir?

Yüksek, büyük, ulu, ulvi: "Yüce duygular, derin düşünceler ona göre değildir."- S. Taşer.

YÜCELİK Nedir?

Yüce olma durumu, ulviyet.

A B E E H M T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Mehabet,

5 Harfli Kelimeler

Mabet,

4 Harfli Kelimeler

Ateh, Baht, Beta, Ebat, Ebet, Ehem, Emet, Etme, Hamt, Heba, Meta, Tema,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Ate, Bat, Bet, Ebe, Hab, Ham, Hat, Hem, Mat, Met, Tab, Tam, Tem,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ah, Am, At, Be, Eh, Em, Et, Ha, He, Me, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.