MEGALOMANİ (TDK)

Büyüklük hastalığı: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar."- H. Taner.

Megalomani kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi L , altıncı harfi O , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞAĞILIK Nedir?


1 . Aşağı olma durumu, adilik.
2 . sıfat Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar.

BÜYÜKLÜK Nedir?


1 . Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.
2 . mecaz Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

ÇOĞU Nedir?


1 . Bir şeyin büyük bölümü: "Biz o zaman okuduğumuz mısraların çoğunu ezber bilirdik."- A. Ş. Hisar.
2 . Çok kimse: "Arkadaşlarımın çoğu gibi mektebe lalalarla, uşaklarla gitmedim."- A. H. Tanpınar.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

KOMPLE Nedir?


1 . Dolu.
2 . Eksiksiz, gerekli her şeyi tamam olan, tam.
3 . Bütünü aynı şeyden olup bir takım oluşturan: "Komple sofra takımı."- .
4 . mecaz Üstün nitelikleri kendinde toplayan, mükemmel: "Komple adam."- .

KOMPLEKS Nedir?


1 . Karmaşık: "Heveskârlar için hece ve aruz, bir kompleks, içinden çıkılmaz bir yoldu."- S. Birsel.
2 . Vitamin veya proteinlerin oluşturduğu bileşik.
3 . kimya Karmaşık.
4 . isim Karmaşıklık, karmaşa.
5 . isim Aynı ekonomik etkinliği gerçekleştiren sanayinin tesisler bütünü: "Çinko kompleksi."- .
6 . isim, ruh bilimi Karmaşa: "Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar."- H. Taner.

KÖKEN Nedir?


1 . Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe: "Yazının kökeni resimdir."- .
2 . Soy, asıl.
3 . ticaret Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin.
4 . halk ağzında Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları.
5 . eskimiş Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A E G L M M N O İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Megalomani,

9 Harfli Kelimeler

Megaloman,

7 Harfli Kelimeler

Alimane, Alogami, Anomali,

6 Harfli Kelimeler

Analog, Elaman, Maaile, Mangal, Melami,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Aleni, Alman, Amigo, Anemi, Anime, Anlam, Elgin, Email, Gaile, Galon, Gelin, Genom, İmale, İmame, Liman, Limon, Longa, Magma, Maile, Malen, Manga, Mango, Mania, Melon, Nemli, Olein, Onama,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Alan, Alem, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amma, Amme, Anal, Anam, Anma, Elan, Elim, Elma, Eman, Emin, Emmi, Enam, Enli, Gala, Gale, Gali, Gama, Gani, Gemi, Gine, İane, İlam, İlan, İlga, İlme, İmal, İmam, İman, İmge,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alg, Ali, Alo, Ama, Ana, Ani, Ego, Ela, Gam, Gem, Gen, Gol, İla, İle, İma, Lam, Lan, Lig, Lim, Mai, Mal, Men, Mil, Mim, Nal, Nam, Nem, Nim, Nom, Ole, Oma, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, El, Em, En, Ge, İl, İm, İn, La, Le, Me, Mi, Ne, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.