MEDRESELİ (TDK)

Medrese öğrencisi.

Medreseli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi R , beşinci harfi E , altıncı harfi S , yedinci harfi E , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

MEDRESE Nedir?


1 . İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer: "Geceleri de ya bir cami ya da bir medrese köşesinde kıvrılır yatarmış."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . eskimiş Fakülte.

ÖĞRENCİ Nedir?


1 . Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt.
2 . Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse: "Kant'ın öğrencisi."- .
3 . Özel ders alan kimse.

D E E E L M R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Medreseli,

8 Harfli Kelimeler

İrdeleme, Semereli,

7 Harfli Kelimeler

Delirme, Derilme, Derleme, Edimsel, Erdemli, Medrese, Semerli, Serilme,

6 Harfli Kelimeler

Dereli, Derlem, Dileme, Direme, Edilme, Erseme, Eserme, Esirme, Esleme, Esrime, İsleme, Mesele, Mesire, Semere,

5 Harfli Kelimeler

Delme, Demir, Demli, Derme, Dilme, Eleme, Erdem, Erime, Eseme, Esire, Esmer, Lemis, Lider, Meles, Meres, Mersi, Mesel, Misel, Remel, Remil, Resim, Resmi, Rimel, Sedir, Selim, Semer, Serim, Serme, Silme,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Deme, Dere, Deri, Ders, Eder, Edim, Elde, Elem, Elim, Emel, Emir, Eril, Erim, Erme, Eser, Esim, Esir, Esme, Esre, İlme, Lime, Lise, Meri, Mide, Reel, Reis, Remi, Sele, Seme, Sere, Seri,

3 Harfli Kelimeler

Dem, Dil, Ede, Edi, İde, İle, İrs, Lim, Lir, Mil, Mir, Mis, Sel, Sem, Ser, Sim,

2 Harfli Kelimeler

De, El, Em, Er, Es, İl, İm, İs, Le, Me, Mi, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.