MEDİYASTİN (TDK)

Göğsün, yanlardan akciğerler, önden göğüs kemiği, arkadan omurga ile sınırlanan orta bölgesi.

Mediyastin kelimesi baş harfi M son harfi N olan bir kelime. Başında M sonunda N olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi İ , beşinci harfi Y , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi N . Başı M sonu N olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKCİĞER Nedir?


1 . Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki parçadan oluşan solunum organı.
2 . Bronşçukların son bölümü.

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

OMURGA Nedir?


1 . Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
2 . Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
3 . mecaz Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

A D E M N S T Y İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Mediyastin,

7 Harfli Kelimeler

Aidiyet, Destani, Dinamit, Diyanet, İmaniye, İstiane, İstimna, Madensi, Meydani, Nisaiye, Siyenit, Yasemin, Yenimsi,

6 Harfli Kelimeler

Adenit, Destan, Dimnit, Dimyat, Edinim, Edinti, Esinti, Etamin, İmtina, İnayet, İstida, Maiyet, Mantis, Matine, Meydan, Midyat, Misina, Saniye, Santim, Sinema, Tandem, Temadi,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anide, Anime, Aside, Dasit, Deist, Demin, Denim, Detay, Deyim, Dinme, Ditme, Diyet, Emtia, Enayi, Endam, Eytam, İdame, İdman, İmdat, İndis, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İstim, İsyan, İtina, Maden, Manti, Medya, Mesai, Metan, Metin, Metis, Meyan, Midye, Nadim, Nedim, Nesim,

4 Harfli Kelimeler

Adem, Adet, Amin, Amit, Asit, Ayet, Ayin, Ayni, Daim, Dane, Dans, Daye, Deni, Deyi, Dimi, Dine, Dini, Diya, Diye, Edat, Edim, Edna, Eman, Emay, Emin, Enam, Esim, Esin, Esma, Esna, İade, İane, İdam, İdea, İman, İmdi, İnam, İnat, İndi, İnme,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ani, Ant, Asi, Ast, Ate, Ati, Ayn, Dam, Dem, Din, Eda, Edi, Eti, İde, İma, İni, İsa, İta, İti, İye, İyi, Mai, Mas, Mat, Men, Met, Mey, Mis, Mit, Nam, Nas, Nem, Net, Ney, Nim, Sam, San, Say,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Am, An, As, At, Ay, De, Em, En, Es, Et, Ey, İm, İn, İs, İt, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.