MEDENİLİK (TDK)

Uygarlık: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.

Medenilik kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi D , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı M sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATAÇ Nedir?

Atalardan gelen, ata ile ilgili olan.

EĞİLİM Nedir?


1 . Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans: "İnsanoğlunun, yaradılıştan medeniliğe eğilimi vardır."- N. Ataç.
2 . Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

MEDENİ Nedir?

Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar: "Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu."- Y. K. Beyatlı.

UYGAR Nedir?


1 . Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni.
2 . Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner.

UYGARLIK Nedir?


1 . Uygar olma durumu, medeniyet, medenilik.
2 . Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet: "Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama daha çok bundan büyükler istifade ediyor."- H. E. Adıvar.

YARADILIŞTAN Nedir?

Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten: "Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor."- M. Ş. Esendal.

D E E K L M N İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Edinilmek, Medenilik,

8 Harfli Kelimeler

Delinmek, Denilmek, Diklenme, Dilenmek, Dilinmek, Dinelmek, Dinlemek, Edinilme, İkilenme,

7 Harfli Kelimeler

Delinme, Deminki, Denilme, Denklem, Dikelme, Dikenli, Dikilme, Dilemek, Dilenme, Dilinme, Dinelme, Dinleme, Edilmek, Edinmek, Elimine, Endemik, İkileme, İlenmek, İnilmek, İnlemek,

6 Harfli Kelimeler

Delmek, Demlik, Denmek, Dikine, Dikmen, Dileme, Dilmek, Dinmek, Edilme, Edimli, Edinim, Edinme, Ekilme, Emekli, İkilem, İlenme, İlinek, İnilme, İnleme, İnmeli, Kelime, Likide, Medeni, Melike, Mendil, Mineli, Nedime,

5 Harfli Kelimeler

Delik, Delme, Demek, Demin, Demli, Denek, Denim, Denli, Denme, Dikel, Diken, Dikim, Dikme, Dilek, Dilim, Dilme, Dinek, Dinli, Dinme, Ekili, Eklem, Elden, Elmek, Emlik, Enlem, İklim, İlkin, İlmek, İlmik, İmlek, İmlik, İnmek, Kelem, Kendi, Kilim, Kinli, Liken, Melek, Melik, Minik,

4 Harfli Kelimeler

Deli, Delk, Deme, Deni, Denk, Dimi, Dine, Dini, Dink, Edik, Edim, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Elde, Elek, Elem, Elik, Elim, Emek, Emel, Emen, Emik, Emin, Enek, Enik, Enli, İdil, İken, İlik, İlim, İlke, İlme, İmdi, İndi, İnek, İnik, İnme, Kedi,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dem, Dik, Dil, Din, Ede, Edi, Eke, Elk, İde, İki, İle, İlk, İni, Kel, Kem, Kil, Kim, Kin, Lim, Men, Mil, Nem, Nim,

2 Harfli Kelimeler

De, Ek, El, Em, En, İl, İm, İn, Ke, Ki, Le, Me, Mi, Ne,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.