MEŞRULAŞTIRMAK (TDK)

Meşru duruma getirmek: "Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, kararsızlığı, kafasızlığı, kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştur."- F. R. Atay.

Meşrulaştırmak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı M sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLGİ Nedir?


1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf: "Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim: "Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

BİLGİSİZ Nedir?


1 . Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil: "Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?"- N. Cumalı.
2 . Aymaz.

BİLHASSA Nedir?

Özellikle: "Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin."- N. S. Örik.

DEMEK Nedir?


1 . Söylemek, söz söylemek: "Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar."- B. Felek.
2 . (-e) Ad vermek: "Muşmulaya döngel de derler."- .
3 . Bir dilde karşılığı olmak: "Kamer "ay" demektir."- .
4 . Herhangi bir ses çıkarmak: "Küt dedi, düştü."- .
5 . (-e) Herhangi bir kanıya, yargıya varmak: "Bu işe herkes ne der?"- .
6 . Düşünmek.
7 . Oranlamak: "Güzellik desen onda, zenginlik desen onda."- .
8 . Ummak: "Bundan sonra gelir mi dersin?"- .
9 . Erişmek: "Saat yedi dedi mi uyanırım."- .
10 . Bir işe kalkışmak, yeltenmek: "Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun."- . 1
1 . Saymak, kabul etmek: "Yarım milyon dediğin nedir?"- M. Ş. Esendal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

KAFA Nedir?


1 . İnsan başı, ser.
2 . Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
3 . Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.
4 . Mekanik bir bütünün parçası: "Distribütör kafası."- .
5 . mecaz Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek: "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş."- Y. K. Beyatlı.
6 . mecaz Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet: "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı."- Y. Z. Ortaç.

KAFASIZ Nedir?


1 . Kafası olmayan.
2 . mecaz Düşünüşü, anlayışı ve kavrayışı kıt olan, anlayışsız, kavrayışsız.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KARAR Nedir?


1 . Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı: "Kararımı biradere pek güçlükle kabul ettirdim."- R. N. Güntekin.
2 . hukuk Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm: "Yargıç kararı."- .
3 . Bu yargıyı bildiren belge: "Mahkeme kararını aldı."- .
4 . Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik.
5 . Değişmez olma: "Havanın hiç kararı yok."- .
6 . Tam ölçüsünde, ne az ne çok: "Yemeğin tuzu karar."- .
7 . müzik Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

KARARSIZ Nedir?


1 . Kararı olmayan: "Kararsız adam."- .
2 . Karar vermekte güçlük çeken, duruksun, mütereddit: "Çalı kuşu gibi daldan dala konan kararsız bir çocuktu."- H. R. Gürpınar.
3 . Düzensiz, istikrarsız: "Kararsız hava."- .

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

MEŞRU Nedir?

Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu.

MEŞRULAŞTIRMAK Nedir?

Meşru duruma getirmek: "Bürokrasi bilhassa bizde tembelliği, kararsızlığı, kafasızlığı, kötü niyeti, bilgisizliği meşrulaştırmak demek olmuştur."- F. R. Atay.

NİYE Nedir?

Niçin, neden: "Sen bana niye söylemedin, sadaka verirdik, adak adardık."- M. Ş. Esendal.

NİYET Nedir?


1 - Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, °maksat.
2 - Fal gibi kullanılmak için yazılıp katlanmış ya da şekerlere sarılmış kâğıt parçası.
3 - Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve aptes almaya karar verip başlangıç duasını okuma.

OLMUŞ Nedir?


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

TEMBEL Nedir?


1 . İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar.
2 . tıp (***) Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner.

A A E I K L M M R R T U Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırmak,

13 Harfli Kelimeler

Meşrulaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Rumlaştırmak,

11 Harfli Kelimeler

Kumlaştırma, Meşrulaşmak, Rumlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Kalemtıraş, Kurtarılma, Meşrulaşma, Ulaştırmak,

9 Harfli Kelimeler

Kurtlaşma, Kuşatılma, Rumlaşmak, Şaşırtmak, Şımartmak, Ulaştırma,

8 Harfli Kelimeler

Altmışar, Artırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Kurtarım, Kurtarış, Kurtarma, Marmelat, Maşatlık, Matruşka, Mırlamak, Muamelat, Rumlaşma, Şarkışla, Şaşılmak, Şaşırmak, Şaşırtma, Şıklaşma, Şımarmak, Şımartma, Şırlamak, Şutlamak, Taşırmak, Tekrarlı, Turlamak, Tuşlamak, Urlaşmak,

7 Harfli Kelimeler

Aktarım, Aktarış, Alışmak, Almaşık, Altışar, Arıtmak, Artırma, Aşıktaş, Aşılmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atılmak, Atışmak, Karaltı, Kararış, Kararlı, Karartı, Karılma, Karışma, Kartela, Kaşarlı, Katılma, Katışma, Katmalı, Kışlama, Kıtlama, Kremalı, Kumaşlı, Kumlama, Kuşatış, Kuşatma, Kutlama, Malumat, Mamulat, Mareşal, Markalı, Maşalık, Meraklı, Meşruta,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Akaret, Akışma, Akıtma, Alamet, Alaşım, Alışma, Altmış, Amalık, Ametal, Araklı, Aralık, Aratış, Arılar, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşerat, Aşılma, Aşırma, Aşkale, Atalık, Atılma, Atışma, Iklama, Iramak, Irktaş, Kamalı, Kamera, Kamerı, Karalı, Karate, Karıma, Karşıt, Kartal, Kartel, Kartlı, Kartuş, Kaşıma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akşam, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Altık, Amelı, Arkıt, Armut, Arter, Artık, Artım, Artış, Artma, Aşlık, Aşmak, Aşure, Ataşe, Atmak, Atmık, Emlak, Eşkal, Iltar, Irama, Irmak, Itlak, Kalem, Kalım, Kalış, Kalıt, Kalma, Kamer, Kamet, Kamış, Karar, Karış,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akur, Akut, Alem, Alet, Alık, Alım, Alış, Alma, Altı, Amal, Amel, Amma, Amme, Amut, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arşe, Artı, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atık, Atıl, Atım,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Ate, Aut, Ela, Elk, Erk, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kul, Kum, Kur, Kuş, Kut, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ke, La, Le, Me, Ra, Re, Şe, Şu, Ta, Te, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.