MEŞGALE (TDK)

Uğraşı: "Bu yeşillik köşesini kurutmamak bizim için de bir meşgale teşkil etmişti."- H. C. Yalçın.

Meşgale kelimesi baş harfi M son harfi E olan bir kelime. Başında M sonunda E olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi G , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi E . Başı M sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KÖŞE Nedir?


1 - Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, °zaviye.
2 - İki duvarın birleştiği girintili ya da çıkıntılı yer.
3 - İki sokağın kesiştiği yer.
4 - Bölüm, yer ya da yan.
5 - Kuytu, tenha ya da ücra yer.
6 - Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer.
7 - Ayaktopu alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, °korner.

KURU Nedir?


1 . Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı: "Yanakları kuruydu fakat gözleri tamamıyla siyah yaştı."- H. E. Adıvar.
2 . Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan: "Kuru çöl. Kuru tepeler."- .
3 . Daha sonra kullanılmak için kurutulmuş, taze ve yeşil karşıtı: "Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çardaklar yapmışlar."- R. H. Karay.
4 . Canlılığını yitirmiş (bitki): "Çiçek açmaz kuru bir ağaç, ötmeyi unutmuş bir kuş mu oldum?"- H. E. Adıvar.
5 . mecaz Zayıf, çelimsiz, arık, sıska, kaknem: "Kara, kuru, kibirli, kazık gibi bir kadın!"- H. E. Adıvar.
6 . Salgısı olmayan: "Kuru öksürük. Kuru egzama."- .
7 . Döşenmemiş, çıplak: "Kuru tahtaya oturma!"- .
8 . Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek): "Kuru çayla karın doyar mı?"- .
9 . Etkisi ve sonucu olmayan: "Şahsına topluluğun isteğini emanet edenler boş bir riya, kuru bir şeref olsun diye laf etmediler."- R. E. Ünaydın.
10 . mecaz Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze: "Kuru, zevksiz bir hayat."- . 1
1 . mecaz Akıcı olmayan, duygudan yoksun: "Kuru bir anlatım."- . 1
2 . isim Kuru fasulye.

KURUT Nedir?

Kurutulmuş süt ürünü.

KURUTMA Nedir?

Kurutmak işi.

MEŞGALE Nedir?

Uğraşı: "Bu yeşillik köşesini kurutmamak bizim için de bir meşgale teşkil etmişti."- H. C. Yalçın.

TEŞKİL Nedir?


1 . Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme: "Daha düne kadar teşkiline o kadar şiddetle karşı koyduğu bir teşebbüse şimdi neden kendisini önayak etmek istiyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Oluşum.
3 . Örgütleme.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞI Nedir?


1 . Uğraşılan şey, meşgale: "İnsanı her günkü uğraşılarından koparışları, kavrayıp götürüşleri de caba."- M. N. Sepetçioğlu.
2 . Görev ve meslek dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, düşkü, hobi.

YALÇIN Nedir?


1 . Dik, sarp: "Yanık ve yalçın araziden geçerken Mehmet Emin Bey'in bir mısrasını hatırladım."- H. E. Adıvar.
2 . Düz, kaygan.

YEŞİLLİK Nedir?


1 . Yeşil olma durumu.
2 . Yeşil bitkileri çok olan yer.
3 . Marul, maydanoz, tere, roka vb. çiğ yenen sebzelerin genel adı.
4 . Yeşil ot.

A E E G L M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Meşgale,

6 Harfli Kelimeler

Meşale,

5 Harfli Kelimeler

Amele, Eşlem, Gelme, Meleş,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Alem, Amel, Elem, Elma, Emel, Eşme, Gale, Gele, Lame, Laşe, Meal, Meşe, Şale, Şema,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ege, Ela, Gam, Gem, Lam, Leş, Mal, Maş, Şal, Şem,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Aş, El, Em, Eş, Ge, La, Le, Me, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.