MEŞAKKATLİ (TDK)

Güç, sıkıntılı.

Meşakkatli kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi E , üçüncü harfi Ş , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ . Başı M sonu İ olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

SIKINTI Nedir?


1 . İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet: "İçinin sıkıntısını mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı."- P. Safa.
2 . Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet: "Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm."- A. Gündüz.
3 . Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı: "İhtiyarın bir para sıkıntısı içinde olduğunu o söylemeden ben keşfetmiştim."- S. F. Abasıyanık.
4 . Bulunmama durumu: "Bu kış yine, kok kömürü sıkıntısı baş gösterecekmiş."- H. Taner.
5 . mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem: "Atatürk öldüğü zaman Türkiye'nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu."- B. Felek.

SIKINTILI Nedir?


1 . Sıkıntısı olan: "Ağrılar kesilmeyince çok sıkıntılı vaziyete düştüm."- R. N. Güntekin.
2 . Sıkıntı veren, çileli, kasvetli, meşakkatli, mukassi: "Son birkaç yılındaki oldukça sıkıntılı durumu bir yana bırakılacak olursa maddi bakımdan rahat, ortanın epey üstünde bir hayatı olmuştur."- A. Ş. Hisar.

A A E K K L M T İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Meşakkatli,

8 Harfli Kelimeler

Ataşelik, Meşakkat,

7 Harfli Kelimeler

Akşamki, Ateşlik, Kalamit, Katliam, Malakit, Metalik, Şematik, Takkeli, Telakki,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Alamet, Ametal, Aşkale, Ateşli, İkamet, İmalat, Kalite, Kalkma, Kalmak, Kaltak, Kaşeli, Katmak, Kelkit, Kemlik, Maaile, Maişet, Makale, Maktel, Şalaki, Şemail, Takmak, Talika, Taşmak, Tekila, Teklik, Tekmil, Telaki, Temaşa, Temlik, Teşkil, Teşmil,

5 Harfli Kelimeler

Akait, Akemi, Akmak, Akşam, Aktaş, Almak, Almaş, Aşmak, Ataşe, Atmak, Email, Emlak, Emlik, Emtia, Eşkal, Eşlik, Etlik, İkame, İkmal, İlmek, İmale, İmlek, İşkal, İşlek, İşlem, İtmek, Kaime, Kakma, Kalak, Kalem, Kalma, Kamet, Kamil, Katil, Katma, Kelam, Kelik, Kemal, Kemik, Keşik,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akak, Akik, Akil, Akim, Akit, Akli, Akma, Alem, Alet, Alim, Alma, Amal, Amel, Amil, Amit, Aşma, Atak, Ataş, Atel, Ateş, Atik, Atma, Ekim, Ekli, Ekşi, Ekti, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emik, Emiş, Eşik, Eşit, Eşli, Etik, Etil, Etki,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ala, Ali, Alt, Ama, Aşk, Ata, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, İka, İla, İle, İlk, İma, İta, Kak, Kal, Kam, Kaş, Kat, Kek, Kel, Kem, Keş, Ket, Kik, Kil, Kim, Kit, Lak, Lam, Leş, Lim, Mai, Mal, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Aş, At, Ek, El, Em, Eş, Et, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.