MAZLUM (TDK)


1 . Zulüm görmüş, kendisine zulmedilmiş: "Millî Mücadele, mazlum bir milletin kaynayan benliğinden taşmıştır."- A. Gündüz.
2 . Haksızlığa uğramış.
3 . mecaz Sessiz ve uysal, boynu bükük: "Mazlum ve mütevekkil, kadıncağız çıkıp gitti."- N. F. Kısakürek.

Mazlum kelimesi baş harfi M son harfi M olan bir kelime. Başında M sonunda M olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Z , dördüncü harfi L , beşinci harfi U , altıncı harfi M . Başı M sonu M olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BENLİ Nedir?

Ben (I) bulunan: "Tılsımı çözmek için kadının sırtı benli olmalı imiş."- S. F. Abasıyanık.

BÜKÜK Nedir?

Bükülmüş, eğilmiş olan: "Az beli bükük ve gözleri biraz baygın bir ihtiyar."- O. C. Kaygılı.

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HAKSIZ Nedir?


1 . Hak ve adalete uygun olmayan.
2 . Davası, iddiası, davranışı, düşüncesi doğru ve yerinde olmayan (kimse): "Arkadaşınız bu işte haksızdır."- .

KADINCAĞIZ Nedir?

Kendisine şefkat ve acıma duyulan kadın: "Mazlum ve mütevekkil, kadıncağız çıkıp gitti."- N. F. Kısakürek.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KISA Nedir?


1 . Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı.
2 . Az süren, uzun olmayan: "Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı."- E. İ. Benice.
3 . Ayrıntısı çok olmayan: "Kısa bilgi. Kısa yazı."- .
4 . isim Kısa olan şey: "Uzun lafın kısası."- .
5 . zarf Kısaca, kısaltarak: "Kısa konuştu."- .

MAZLUM Nedir?


1 . Zulüm görmüş, kendisine zulmedilmiş: "Millî Mücadele, mazlum bir milletin kaynayan benliğinden taşmıştır."- A. Gündüz.
2 . Haksızlığa uğramış.
3 . mecaz Sessiz ve uysal, boynu bükük: "Mazlum ve mütevekkil, kadıncağız çıkıp gitti."- N. F. Kısakürek.

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

MÜCADELE Nedir?


1 . Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çalışma, savaş.
2 . Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım: "Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı."- A. H. Tanpınar.

MÜTEVEKKİL Nedir?

Her işini Tanrı'ya veya oluruna bırakmış, kadere boyun eğmiş: "Komşularının bu mütevekkil hâline pek şaştı."- H. Taner.

SESSİZ Nedir?


1 . Sesi olmayan, ses çıkarmayan.
2 . Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: "Sessiz çalışma."- .
3 . Az konuşan, suskun.
4 . Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir."- M. Ş. Esendal.
5 . zarf Ses ve gürültü çıkarmadan.
6 . isim, dil bilgisi Ünsüz.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UYSAL Nedir?

Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı: "Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir."- A. Gündüz.

ZULÜM Nedir?

Güçlü bir kimsenin yasaya ya da vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, °cefa.

A L M M U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Mazlum,

5 Harfli Kelimeler

Malum, Mamul,

4 Harfli Kelimeler

Ulam, Umma, Uzam, Zula,

3 Harfli Kelimeler

Lam, Laz, Mal, Mum, Muz, Ula, Zam, Zum,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Az, La, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.