MAYMUNLAR (TDK)

Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının eteneliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar.

Maymunlar kelimesi baş harfi M son harfi R olan bir kelime. Başında M sonunda R olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi R . Başı M sonu R olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ETENELİLER Nedir?

Etenesi bulunan memeliler alt sınıfı.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

MEMELİLER Nedir?

Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

OMURGALI Nedir?

Omurgası olan.

PRİM Nedir?


1 . İşveren tarafından iş yapanı isteklendirip verimini artırmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlamak amacıyla verilen para: "Kimi mutluluğu attığı golde, aldığı primde, kırdığı rekorda bulur."- H. Taner.
2 . Sigorta kuruluşlarına bağlı olanların ödemek zorunda oldukları ücret.
3 . ekonomi Pay senetlerinin asıl fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki artış.

PRİMAT Nedir?

Bütün maymun türlerini ve kimi bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar.

PRİMATLAR Nedir?

Maymunlar.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

A A L M M N R U Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Maymunlar,

8 Harfli Kelimeler

Yamrulma,

7 Harfli Kelimeler

Yamulma,

6 Harfli Kelimeler

Anamur, Maymun, Murana, Numara, Rulman, Ulanma, Unlama, Uyanma, Uyaran, Uyarma, Yalman,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Alman, Alyan, Anlam, Ayran, Malum, Malya, Mamul, Mamur, Maral, Marul, Marya, Mayna, Mumya, Namlu, Ulama, Umman, Yalan, Yaman, Yanal, Yanma, Yaran, Yarma, Yular, Yumma, Yunma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alay, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anma, Arma, Arya, Ayal, Ayan, Ayar, Ayla, Ayma, Ayna, Lama, Mala, Mama, Mana, Marn, Maun, Maya, Nara, Ruam, Ulam, Ulan, Umar, Umma, Uran, Uray, Urla, Uyma, Yama, Yara, Yuma, Yuna,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ana, Ara, Aya, Ayn, Lam, Lan, Mal, Mum, Nal, Nam, Nar, Nur, Ram, Ray, Rum, Run, Ula, Yal, Yan, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Ar, Ay, La, Ra, Un, Ur, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.