MAYMUNLAŞMAK (TDK)


1 . Maymuna benzemek, maymun gibi davranmak.
2 . mecaz Taklitçi davranmak: "Şimdi ne vakit kendimden başka birisini taklide kalksam bu maskara hayvan aklıma gelir, içimden: -Maymunlaşmışım, derim."- Ö. Seyfettin.

Maymunlaşmak kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi Y , dördüncü harfi M , beşinci harfi U , altıncı harfi N , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi A , onikinci harfi K . Başı M sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AKLI Nedir?

Akı bulunan.

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BENZEMEK Nedir?


1 . İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak: "Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi."- A. H. Tanpınar.
2 . Sanısını uyandırmak, gibi görünmek: "Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış."- M. Ş. Esendal.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BİRİSİ Nedir?

Herhangi bir kimse: "Birisi sezecek olsa kim bilir ne dedikodular çıkarılırdı."- E. Bener.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

GELİR Nedir?


1 . Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat: "Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı."- M. Yesari.
2 . Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İÇİM Nedir?


1 . İçme işi, içiş.
2 . Bir şey içilirken alınan tat: "Bu çayın rengi yok ama içimi iyi."- .
3 . sıfat Bir yudumda içilecek miktarda olan.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

MASKARA Nedir?


1 . Eğlendirici, sevimli, güldürücü, sevimli, soytarı, hoş: "Görseniz ne maskara şey!"- .
2 . isim Karnaval maskesi: "Çocuk bir maskara satın aldı."- .
3 . isim Kirpik boyası, rimel.
4 . hakaret yollu Şerefsiz, onursuz, haysiyetsiz, rezil (kimse): "Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar."- H. E. Adıvar.

MAYMUN Nedir?


1 . Dört ayaklı, iki ayağı üzerinde de yürüyebilen, ormanda toplu olarak yaşayan, kuyruklu hayvan, primat.
2 . mecaz Taklitçi.
3 . sıfat, mecaz Çirkin ve gülünç: "Maymun herif."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

TAKLİTÇİ Nedir?


1 . Bir şeyin benzerini yapan kimse.
2 . Birinin yaptıklarını, davranışlarını aynen yapmaya çalışan kimse.
3 . Birinin veya bir şeyin davranışlarını, konuşmalarını tekrarlayarak eğlendiren kimse, mukallit.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

A A A K L M M M N U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Maymunlaşmak,

11 Harfli Kelimeler

Maymunlaşma, Mumyalanmak,

10 Harfli Kelimeler

Mumyalamak, Mumyalanma, Yumaklanma,

9 Harfli Kelimeler

Mumlanmak, Mumlaşmak, Mumyalama, Yaşlanmak, Yumaklama,

8 Harfli Kelimeler

Anlaşmak, Aylanmak, Kaynaşma, Mumlamak, Mumlanma, Mumlaşma, Uylaşmak, Yaklaşma, Yalanmak, Yamalmak, Yamanmak, Yamulmak, Yanaşmak, Yanlamak, Yanşamak, Yaşanmak, Yaşlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aklanma, Aklaşma, Almanak, Anlamak, Anlaşma, Aylamak, Aylanma, Kamaşma, Kanlama, Kaşanma, Kaşlama, Kaynama, Kayşama, Kumanya, Kumlama, Kuşanma, Muaşaka, Mumlama, Şaklama, Ulanmak, Ulaşmak, Unlamak, Uyanmak, Uylaşma, Yalamak, Yalamuk, Yalanma, Yamalma, Yamamak, Yamanma, Yamulma, Yanaşma, Yanlama, Yanşama, Yaşamak, Yaşanak, Yaşanma,

6 Harfli Kelimeler

Aklama, Alanya, Anamal, Anlama, Aylama, Kanama, Malama, Manyak, Maşala, Maşuka, Maymun, Muamma, Şamama, Ulamak, Ulanma, Ulaşma, Unlama, Uyanma, Yalaka, Yalama, Yalman, Yamama, Yanmak, Yanşak, Yaşama, Yaşmak, Yummak, Yunmak,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akman, Akşam, Alaka, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Alyan, Anlak, Anlam, Anmak, Aşama, Aşmak, Aylak, Aymak, Kalan, Kalay, Kalma, Kalya, Kaman, Kanal, Kanma, Kaşan, Kayan, Kayma, Kayşa, Kuman, Kumaş, Kumla, Makam, Makul, Malak, Malum, Malya, Mamak, Mamul, Maşuk, Mayna,

4 Harfli Kelimeler

Akma, Alan, Alay, Alma, Amal, Aman, Amma, Anal, Anam, Anka, Anma, Aşma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayla, Ayma, Ayna, Kala, Kama, Kamu, Kana, Kaya, Klan, Kula, Kuma, Laka, Lama, Maaş, Mala, Mama, Mana, Maşa, Maun, Maya, Naaş, Şaka, Şama, Ulak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ala, Ama, Ana, Aşk, Aya, Ayn, Kal, Kam, Kan, Kaş, Kay, Kul, Kum, Kuş, Lak, Lam, Lan, Mal, Maş, Mum, Muş, Nal, Nam, Şak, Şal, Şan, Şua, Ula, Yak, Yal, Yan, Yaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Aş, Ay, La, Şu, Un, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.