MAVİLEŞTİRMEK (TDK)

Mavi duruma getirmek.

Mavileştirmek kelimesi baş harfi M son harfi K olan bir kelime. Başında M sonunda K olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi İ , beşinci harfi L , altıncı harfi E , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi İ , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi E , onüçüncü harfi K . Başı M sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

MAVİ Nedir?


1 . Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

A E E K L M M R T V İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Mavileştirmek,

12 Harfli Kelimeler

Kavileştirme, Mavileştirme,

11 Harfli Kelimeler

Arşivletmek,

10 Harfli Kelimeler

Arşivlemek, Arşivletme, Emiştirmek, Mavileşmek,

9 Harfli Kelimeler

Arşivleme, Ekşitilme, Eleştirim, Emiştirme, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Etkileşim, İletişmek, İrileşmek, Katileşme, Kavileşme, Kemirilme, Kerametli, Kirişleme, Mavileşme, Milimetre, Mitleşmek,

8 Harfli Kelimeler

Eleşkirt, Eleştiri, Emrivaki, Erişilme, Eritilme, Ermişlik, Eştirmek, Evirtmek, Evrilmek, İkileşme, İkiletme, İletişme, İrileşme, İrkiltme, İşaretli, İşletmek, İtleşmek, Katmerli, Kavletme, Kertilme, Kirletme, Metrelik, Mitleşme, Şevketli, Verilmek,

7 Harfli Kelimeler

Amirlik, Aritmik, Aşermek, Ateşlik, Ekşitme, Ektirme, Emektar, Emilmek, Emirlik, Emişmek, Erişmek, Eritmek, Eşilmek, Eşitlik, Eştirme, Evirmek, Evirtik, Evirtim, Evirtme, Evrilme, Evrişik, İkileme, İletmek, İlişmek, İmamevi, İmlemek, İrkilme, İşetmek, İşitmek, İşlemek, İşletme, İştirak, İtilmek, İtişmek, İtleşme, Kemerli, Kemiriş, Kemirme, Keramet, Kerevit,

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Alivre, Alşimi, Aritmi, Aşerme, Aşiret, Ateşli, Ekarte, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emaret, Emekli, Emilme, Emişme, Erimek, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Eşilme, Etkili, Etkime, Evirme, İkamet, İkilem, İkişer, İletim, İletiş, İletki, İletme, İlişme, İmamet, İmaret, İmleme, İrtişa, İşaret, İşemek, İşetme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Alevi, Amele, Arşiv, Aşevi, Avret, Ekili, Eklem, Ekler, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emmek, Emtia, Emval, Erika, Erime, Erkli, Erlik, Ermek, Ermiş, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, Etlik, Etmek, Evlat, Evlek, Evlik, Evrak, Evrat, Evrik, Evrim, İkame, İklim, İkmal,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akit, Akli, Alem, Alet, Alev, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Amme, Arşe, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekli, Ekme, Ekşi, Ekti, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit, Elma, Elti, Emek, Emel, Emet, Emik, Emir, Emiş, Emme, Emmi, Erat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ali, Alt, Ari, Ark, Arş, Art, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İri, İta, İti, Kal, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kav, Kel, Kem, Ker, Keş, Ket, Kil, Kim, Kir, Kit, Lak,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, Aş, At, Av, Ek, El, Em, Er, Eş, Et, Ev, İl, İm, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Şe, Ta, Te, Ti, Ve,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.