MATRAKÇI (TDK)

Osmanlı ordusunda acemilere matrakla savaşmayı öğreten usta.

Matrakçı kelimesi baş harfi M son harfi I olan bir kelime. Başında M sonunda I olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I . Başı M sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ACEM Nedir?

Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde.

ACEMİ Nedir?


1 . Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen.
2 . İşinde, mesleğinde yeni olan, toy: "Polis tramvaya yol vermeli, kozunu acemi şoförle paylaşmalı idi."- H. Taner.
3 . Bir yere, bir şeye yabancı olan: "Anlaşılan sen İstanbul'un acemisi olmalısın."- O. C. Kaygılı.
4 . isim, tarih Saraya yeni alınmış cariye.

MATRAK Nedir?


1 . Kalın sopa, değnek.
2 . sıfat, argo Eğlenceli, gülünç, hoş: "Cavcav gibi matrak oğlan var mı yahu?"- A. İlhan.

ORDU Nedir?


1 . Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü: "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri: "Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür."- F. R. Atay.
3 . Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.
4 . Çok sayıda insan, kalabalık.

OSMANLI Nedir?


1 . XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları: "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı"- T. Buğra.
2 . sıfat, mecaz Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan: "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır."- N. Cumalı.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

SAVAŞMA Nedir?

Savaşmak işi, muharebe.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

A A I K M R T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Açtırmak, Çaktırma, Çıkartma, Kaçırtma, Matrakçı,

7 Harfli Kelimeler

Açtırma, Aktarım, Arıtmak, Çıkarma, Çırakma, Kaçırma, Tarakçı,

6 Harfli Kelimeler

Akıtma, Arakçı, Arıtma, Artmak, Çarkıt, Çatmak, Irakça, Iramak, Karıma, Karmaç, Kartça, Kıraat, Matrak, Tıkama,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Açmak, Aktar, Arkaç, Arkıt, Artçı, Artık, Artım, Artma, Atmak, Atmık, Çakar, Çakım, Çakır, Çakma, Çakra, Çamat, Çarık, Çarka, Çatak, Çatık, Çatkı, Çatma, Çıkar, Çıkma, Çıkra, Çırak, Çıtak, Irama, Irmak, Kaçar, Kaçma, Kaçta, Kamçı, Karma, Katar, Katım, Katır, Katma, Kıraç,

4 Harfli Kelimeler

Açar, Açık, Açım, Açıt, Açkı, Açma, Akaç, Akar, Akça, Akım, Akma, Amaç, Araç, Arak, Arık, Arka, Arma, Artı, Atak, Atçı, Atık, Atım, Atkı, Atma, Çakı, Çark, Çatı, Çıma, Çıra, Çıta, Irak, Kaça, Kaçı, Kama, Kara, Karı, Kart, Katı, Kırç, Kıta,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Ama, Ara, Arı, Ark, Art, Ata, Çak, Çam, Çar, Çat, Çıt, Ira, Irk, Kaç, Kam, Kar, Kat, Kıç, Kır, Kıt, Maç, Mat, Ram, Taç, Tak, Tam, Tar, Tık, Tır,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, Ar, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.