MATEMATİKÇİ (TDK)


1 . Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci, matematisyen.
2 . Matematik öğretmeni.

Matematikçi kelimesi baş harfi M son harfi İ olan bir kelime. Başında M sonunda İ olan kelimenin birinci harfi M , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi E , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K , onuncu harfi Ç , onbirinci harfi İ . Başı M sonu İ olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

MATEM Nedir?

Yas: "Camiin methali, minberi, kâmilen siyah matem bayraklarıyla kaplı."- A. İlhan.

MATEMATİK Nedir?


1 . Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
2 . sıfat Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı: "Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın kurallarında bile matematik bir öz bulmuşlardır."- H. Taner.

ÖĞRETME Nedir?

Öğretmek işi.

ÖĞRETMEN Nedir?

Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, muallim, muallime: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım bazen."- Y. Z. Ortaç.

RİYA Nedir?

İkiyüzlülük.

RİYAZİYE Nedir?

Matematik.

RİYAZİYECİ Nedir?

Matematikçi, matematik öğretmeni.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

A A E K M M T T Ç İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Matematikçi,

9 Harfli Kelimeler

Matematik,

7 Harfli Kelimeler

Maketçi, Tematik, Tetikçi,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Çatmak, Çimmek, Çitmek, Çitmik, İçtima, İkamet, İmamet, İtikat, İtimat, Tamtam, Tatmak,

5 Harfli Kelimeler

Açmak, Akait, Akemi, Atmak, Çakma, Çamat, Çatak, Çatma, Çekim, Çimek, Çimme, Çitme, Emtia, Etçik, İçmek, İkame, İmame, İtaat, İtmam, İtmek, Kaçma, Kaçta, Kaime, Kamet, Katma, Maçka, Makam, Makat, Maket, Makta, Mamak, Matem, Memat, Mimik, Takat, Takim, Takma, Takti, Tamam, Tamik,

4 Harfli Kelimeler

Açma, Akaç, Akça, Akçe, Akim, Akit, Akma, Amaç, Amit, Amma, Amme, Atak, Atik, Atma, Çeki, Çita, Çiti, Ekim, Ekti, Emik, Emmi, Etçi, Etik, Etki, İçim, İçit, İçki, İçme, İmam, İtçe, İtki, İtme, Kaça, Kaim, Kama, Kame, Kati, Keçi, Kimi, Maça,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aka, Ama, Ata, Ate, Ati, Çak, Çam, Çat, Çek, Çim, Çit, Eti, İka, İki, İma, İta, İti, Kaç, Kam, Kat, Kem, Ket, Kim, Kit, Maç, Mai, Mat, Meç, Met, Mim, Mit, Taç, Tak, Tam, Tat, Tek, Tem, Tik, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Am, At, Çe, Ek, Em, Et, İç, İm, İt, Ke, Ki, Me, Mi, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.